Informacja "Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) " z dnia 2012-10-24 dotyczący udzielenia wsparcia na realizację zadania publicznego

Dotyczy udzielenia wsparcia na realizację zadania publicznego
Data wydania 2012-10-24
Tytuł Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)

 

O.525.18.2012

 

 

Lp.

Nazwa podmiotu

Nazwa zadania

Udzielona dotacja w złotych

  1.  

Stowarzyszenie Panzer Suwałki

Zakup timera

350,00

X

Razem

350,00

  

Suwałki, 22 października 2012 r.

Metryka strony

Udostępniający: Alicja Jacewicz - Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Tyczkowski

Wprowadzający: Adam Tyczkowski

Data wprowadzenia: 2012-10-24

Modyfikujący: Adam Tyczkowski

Data modyfikacji: 2012-10-24

Opublikował: Adam Tyczkowski

Data publikacji: 2012-10-24