Dotyczy Nagród i wyróżnień
Data wydania 2012-09-28
Tytuł Nagrody Miasta Suwałki w kategoriach "zawodnik" i "trener" za wysokie wyniki uzyskane w 2012 r. w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym

NAGRODY  MIASTA SUWAŁKI

 

w kategorii „zawodnik” za wysokie wyniki sportowe w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym uzyskane w 2012 roku

w kategorii „trener” za aktywną działalność na rzecz klubów sportowych w Suwałkach oraz za wysokie osiągnięcia sportowe szkolonych zawodników uzyskane w krajowym
i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym uzyskane w 2012 roku

 

 

Lp.

Imię
i nazwisko

Kategoria

Zestawienie osiągnięć w 2012 roku
/klub

Wysokość nagrody
w zł

Rodzaj

 

JOANNA MENDAK

ZAWODNIK

I m. na dystansie 100 metrów stylem motylkowym,
IV m. na dystansie 200 m stylem zmiennym,
IV m. na dystansie 100 m stylem dowolnym,
V m. na dystansie 50 m stylem dowolnym
w XIV Igrzyskach Paraolimpijskich Londyn 2012

10.000,00

NAGRODA MISTRZOWSKA

 

EDWARD DEC

TRENER

zawodniczka szkolona przez trenera:

 - zdobyła:
złoty medal na dystansie 100 metrów stylem motylkowym,
- zajęła:

IV m. na dystansie 200 m stylem zmiennym,
IV m. na dystansie 100 m stylem dowolnym,
V m. na dystansie 50 m stylem dowolnym
w XIV Igrzyskach Paraolimpijskich Londyn 2012

4.000,00

NAGRODA

SPECJALNA

 

 

(Nagrody i wyróżnienia przyznane zgodnie z postanowieniami uchwały nr VIII/51/2011 Rady Miejskiej

w Suwałkach z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania
oraz rodzaju i wysokości stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień w Mieście Suwałki
 (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 114, poz. 1289)

Metryka strony

Udostępniający: Alicja Jacewicz - Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Tyczkowski

Wprowadzający: Adam Tyczkowski

Data wprowadzenia: 2012-09-28

Modyfikujący: Adam Tyczkowski

Data modyfikacji: 2012-09-28

Opublikował: Adam Tyczkowski

Data publikacji: 2012-09-28