Informacja z dnia 2011-09-29 dotyczący Ogłoszenie – oferta realizacji zadania publicznego pn. „Treningi koszykówki przygotowujące młodzież i dorosłych do turniejów”

Dotyczy Ogłoszenie – oferta realizacji zadania publicznego pn. „Treningi koszykówki przygotowujące młodzież i dorosłych do turniejów”
Data wydania 2011-09-29
Tytuł Oferta realizacji zadania publicznego

 

O.525.9.2011

 

 

Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zmianami) Prezydent Miasta Suwałk informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.um.suwalki.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach została zamieszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. „Treningi koszykówki przygotowujące młodzież i dorosłych do turniejów” zgłoszona przez Stowarzyszenie Edukacyjno-Oświatowe „Abecadło”, ul. Pułaskiego 77/65, 16-400 Suwałki.

 

 

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy Prezydent Miasta Suwałk wnosi o zgłaszanie uwag dotyczących przedmiotowej oferty w terminie do 6 października 2011 r. pocztą elektroniczną na adres etumialis@um.suwalki.pl lub pisemnie na adres:

 

 

Urząd Miejski w Suwałkach

Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu

ul. Mickiewicza 1

16-400 Suwałki.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Alicja Jacewicz - Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Tyczkowski

Wprowadzający: Adam Tyczkowski

Data wprowadzenia: 2011-09-29

Modyfikujący: Adam Tyczkowski

Data modyfikacji: 2011-09-29

Opublikował: Adam Tyczkowski

Data publikacji: 2011-09-29