Dotyczy Oferty realizacji zadania publicznego pn. „Popularyzacja unihokeja w Suwałkach. Udział zawodników Uczniowskiego Klubu Sportowego „Orły” w Suwałkach w zawodach Ekstraligi Unihokeja Seniorów 2011/2012, rundzie zasadniczej"
Data wydania 2011-09-22
Tytuł Ogłoszenie – oferta realizacji zadania publicznego

Ogłoszenie – oferta realizacji zadania publicznego

pn. „Popularyzacja unihokeja w Suwałkach. Udział zawodników Uczniowskiego Klubu Sportowego „Orły” w Suwałkach w zawodach Ekstraligi Unihokeja Seniorów 2011/2012, rundzie zasadniczej”

 

O.525.8.2011

  

Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zmianami) Prezydent Miasta Suwałk informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.um.suwalki.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach została zamieszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. „Popularyzacja unihokeja w Suwałkach. Udział zawodników Uczniowskiego Klubu Sportowego „Orły” w Suwałkach w zawodach Ekstraligi Unihokeja Seniorów 2011/2012, rundzie zasadniczej” zgłoszona przez Uczniowski Klub Sportowy „Orły” w Suwałkach, ul. Szpitalna 66, 16-400 Suwałki.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy Prezydent Miasta Suwałk wnosi o zgłaszanie uwag dotyczących przedmiotowej oferty w terminie do 29 września 2011 r. pocztą elektroniczną na adres etumialis@um.suwalki.pl lub pisemnie na adres:

Urząd Miejski w Suwałkach

Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu

ul. Mickiewicza 1

16-400 Suwałki.

 

    

Suwałki, 22 września 2011 r.

 

W załączeniu:

1. Oferta na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Metryka strony

Udostępniający: Alicja Jacewicz - Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Tyczkowski

Wprowadzający: Adam Tyczkowski

Data wprowadzenia: 2011-09-22

Modyfikujący: Adam Tyczkowski

Data modyfikacji: 2011-09-22

Opublikował: Adam Tyczkowski

Data publikacji: 2011-09-22