Dotyczy Udzielenia wsparcia na realizację zadania publicznego pn. ,,Wydanie dorobku artystycznego prof. Andrzeja Strumiłły - rozszerzenie oferty edukacyjnej, stymulowanie aktywności społecznej i kulturalnej w województwie podlaskim i na pograniczu polsko - litewskim".
Data wydania 2011-05-30

Informacja o udzielenie wsparcia na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poza otwartym konkursem ofert w 2011 roku.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Alicja Andrulewicz - Naczelnik Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji

Wytwarzający/odpowiadający: Agnieszka Domalewska

Wprowadzający: Agnieszka Domalewska

Data wprowadzenia: 2011-05-30

Modyfikujący: Agnieszka Domalewska

Data modyfikacji: 2011-05-30

Opublikował: Agnieszka Domalewska

Data publikacji: 2011-05-30