Dotyczy realizacji zadania publicznego
Data wydania 2011-05-13
Tytuł Oferta realizacji zadania publicznego pn. ,,Wydanie dorobku artystycznego prof. Andrzeja Strumiłły - rozszerzenie oferty edukacyjnej, stymulowanie aktywności społecznej i kulturalnej w województwie podlaskim i na pograniczu polsko - litewskim"
Zgodnie z art. 19 a, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Prezydent Miasta Suwałk informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.um.suwalki.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach została zamieszczona oferta realizacji zadania pn. Wydanie dorobku artystycznego  prof. Andrzeja Strumiłły – rozszerzenie oferty edukacyjnej, stymulowanie aktywności społecznej i kulturalnej w województwie podlaskim i na pograniczu polsko – litewskim”, złożoną 13 maja 2011 r. przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Kulturalnych ,,Nad Czarną Hańczą”, ul. Wazów 2 c, 16-400 Suwałki.
 
            Zgodnie z art. 19 a, ust. 4 powyższej ustawy Prezydent Miasta Suwałk wnosi o zgłaszanie uwag dotyczących przedłożonej oferty w terminie do 20 maja 2011 roku drogą mailową na adres – ktp@um.suwalki.pl lub pocztową na adres – Wydział Kultury, Turystyki     i Promocji Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki.
 
 
 
 
 
Suwałki, 13.05.2011 r.
 
 
 
Załącznik:
Oferta realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2011 roku.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Alicja Andrulewicz - Naczelnik Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji

Wytwarzający/odpowiadający: Agnieszka Domalewska

Wprowadzający: Agnieszka Domalewska

Data wprowadzenia: 2011-05-13

Modyfikujący: Agnieszka Domalewska

Data modyfikacji: 2011-05-13

Opublikował: Agnieszka Domalewska

Data publikacji: 2011-05-13