Konsultacje społeczne na temat prognozy oddziaływania na środowisko Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010-2015

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w ramach realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010 - 2015 rozpoczęła tzw. strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko skutków jego realizacji. Jednym z elementów składowych strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko, czyli dokumentu, w którym stosownie do stanu współczesnej wiedzy i odpowiednich metod oceny dokonane zostanie rozpoznanie stanu środowiska na obszarze objętym Programem Budowy Dróg Krajowych na lata 2010 – 2015 oraz określenie oddziaływania przedsięwzięcia na te rozpoznane elementy środowiska z jednoczesnym przedstawieniem rozwiązań, które mają na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań wspomnianego programu.

Opracowana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad prognoza oddziaływania na środowisko Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010 – 2015  dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie GDDKiA pod adresem www.gddkia.gov.pl.

Mając na uwadze duże, społeczne zainteresowanie prognozą oddziaływania niniejszego programu na środowisko zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone dwuetapowo.

Pierwszym etapem będzie zapewnienie Państwu możliwości dostępu do sporządzonych dokumentów w formie elektronicznej poprzez sieć internet jak również zapewnienie możliwości przesyłania uwag i w tym celu został przygotowany na stronie GDDKiA specjalny formularz kontaktowy.

W drugim etapie, w wybranych ośrodkach miejskich w Kraju odbędą się jednodniowe spotkania          w trakcie których będzie mogli Państwo zapoznać się również z opracowaną dokumentacją, dotycząca prognozy oddziaływania na środowisko Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010 – 2015, a także jeżeli zgłosicie Państwo wcześniej uwagi lub pytania droga elektroniczną – poprzez formularz kontaktowy do zgłoszonych pytań i uwag będą mogli odnieść się eksperci, którzy byli autorami wspomnianej prognozy.

Szczegółowy harmonogram jednodniowych spotkań w ramach konsultacji społecznych przedstawia się następująco:
14.09.2010 r. – Wrocław, Kraków,
15.09.2010 r. Poznań, Sandomierz,
17.09.2010 r. Słupsk, Łódź,
21.09.2010 r. Toruń, Biała Podlaska,
23.09.2010 r. Warszawa.

W ramach konsultacji zainteresowani będą mogli składać do dnia 30.09.2010r. wnioski:

·        pocztą na adres ul. Żelazna 59, 00-848 Warszawa,

·        pocztą elektroniczną na adres ocena.strategiczna@gddkia.gov.pl,

·        faksem na numer 22 375-87-30,

·        w siedzibach oddziałów i centrali GDDKiA (po 30.09.2010r. wnioski złożone w oddziałach zostaną przesłane do centrali),

·        w czasie spotkań konsultacyjnych.

 

Metryka strony

Udostępniający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2010-09-24

Modyfikujący: Zenon Rytwiński

Data modyfikacji: 2010-09-24

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2010-09-24