Wynik naboru na stanowisko informatyka w Wydziale Informatyki Urzędu Miejskiego w Suwałkach

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko informatyka  w Wydziale Informatyki Urzędu Miejskiego w Suwałkach

                             

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany :

 

- Pan Tomasz Arciszewski zam. Suwałki.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Pan Tomasz Arciszewski ukończył studia na Politechnice Białostockiej – Wydziale Informatyki. Posiada ponad 11 letni staż pracy na stanowisku informatyka. Oprócz doświadczenia wykazał się wiedzą merytoryczną niezbędną na stanowisku informatyka w Wydziale Informatyki.

       W ocenie Komisji -  kwalifikacje kandydata, wiedza merytoryczna i doświadczenie  –  rokują  prawidłową realizację zadań.

 

Metryka strony

Udostępniający: Czesław Renkiewicz - Prezydent Miasta Suwałk

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Czupryński

Wprowadzający: Andrzej Czupryński

Data wprowadzenia: 2015-11-17

Modyfikujący: Andrzej Czupryński

Data modyfikacji: 2015-11-17

Opublikował: Andrzej Czupryński

Data publikacji: 2015-11-17