Wynik naboru na stanowisko Inspektor - Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji

 

                                       INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

 

na 2 stanowiska Inspektora - Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji    projektu pn. „Profesjonalny nauczyciel  - wyższa  jakość suwalskiej szkoły na terenie Powiatu Miasta Suwałki” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki , Priorytet III. Wysoka jakość systemu  oświaty, Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.
                            

                   Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowiska zostały  wybrane :

 

- Pani   Marzanna Kamińska  zam. Suwałk,

- Pani Janina  Wanda Steczkowska zam. Suwałki.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Marzanna Kamińska i Janina Wanda Steczkowska  posiadają odpowiednie wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz duże doświadczenie w zakresie pracy w oświacie. Ponadto  wykazały się dużymi umiejętnościami organizacyjnymi, znajomością przepisów prawnych i dokumentów programowych Programu Operacyjnego  Kapitał Ludzki - co daje gwarancję prawidłowej realizacji powierzonych zadań.

Metryka strony

Udostępniający: Czesław Renkiewicz - Prezydent Miasta Suwałk

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2013-10-02

Modyfikujący: Zenon Rytwiński

Data modyfikacji: 2013-10-02

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2013-10-02