Wynik naboru na stanowisko podinspektora - specjalisty ds. rozliczeń projektu pn. „Profesjonalny nauczyciel - wyższa jakość suwalskiej szkoły na terenie Powiatu Miasta Suwałki” w Wydziale Oświaty , Wychowania i Sportu Urzędu Miejskiego w Suwałkach

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

 

na stanowisko podinspektora - specjalisty ds. rozliczeń projektu pn. „Profesjonalny nauczyciel - wyższa jakość suwalskiej szkoły na terenie Powiatu Miasta Suwałki” w Wydziale Oświaty , Wychowania i Sportu Urzędu Miejskiego w Suwałkach

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana

 

- Pani Iwona Sienkiewicz zam. Sidory

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru :

Pani Iwona Sienkiewicz jest absolwentką Uniwersytetu w Białymstoku - Wydziału Prawa na kierunku administracja. Ponadto posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie zawodowe w zakresie funduszy pomocowych - co daje gwarancję prawidłowej realizacji powierzonych zadań.

 

 

2013-08-30

-----------------------------------------------------

/data i podpis osoby upoważnionej/

Metryka strony

Udostępniający: Czesław Renkiewicz - Prezydent Miasta Suwałk

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2013-09-03

Modyfikujący: Zenon Rytwiński

Data modyfikacji: 2013-09-03

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2013-09-03