Wynik naboru na stanowisko podinspektora ds. odpadów komunalnych w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

 

na stanowisko podinspektora ds. odpadów komunalnych w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana

 

- Pani Maria Anna Rypińska zam. Suwałki.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru :

Pani Maria Anna Rypińska jest absolwentką Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie – kierunek : administracja. Poprzez odbywanie stażu i pracę w Starostwie Powiatowym zapoznała się z funkcjonowaniem administracji samorządowej. Ponadto wykazała się umiejętnościami i wiedzą niezbędną do wykonywania pracy na stanowisku i daje gwarancję prawidłowej realizacji zadań.

Metryka strony

Udostępniający: Czesław Renkiewicz - Prezydent Miasta Suwałki

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2013-08-27

Modyfikujący: Zenon Rytwiński

Data modyfikacji: 2013-08-27

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2013-08-27