Wynik naboru na stanowisko inspektora w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego w Suwałkach z dnia 2012-02-16

 
 

                                       INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 
 
 
 
 

na stanowisko inspektora w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego w Suwałkach

                               
 

                   Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany

 
 

- Pan Ryszard Mikołajczyk - zam. Suwałki.

 
Uzasadnienie dokonanego wyboru :

Pan Ryszard Mikołajczyk posiada długoletni staż pracy na stanowiskach związanych z realizacją instalacji sieci i urządzeń elektrycznych oraz odpowiednią wiedzę teoretyczną. Ponadto posiada  uprawnienia w specjalności  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, co daje gwarancję prawidłowej realizacji zadań na stanowisku inspektora w Wydziale Inwestycji.

 

                                                                       2012-03-26

                                                                       -----------------------------------------------------

                                                                         /data i podpis osoby upoważnionej/

 

Metryka strony

Udostępniający: Czesław Renkiewicz - Prezydent Miasta Suwałk

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2012-05-16

Modyfikujący: Zenon Rytwiński

Data modyfikacji: 2012-05-16

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2012-05-16