Wynik naboru na stanowisko dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach z dnia 2011-12-02

 

 
 

                                       INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

 

 

 

 

na stanowisko dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach

                               

 

                   Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany

 

 

- Pan Tomasz Łazarski - zam. Suwałki.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru :

Pan Tomasz Łazarski jest absolwentem Akademii Rolniczo - Technicznej w Olsztynie, kierunek -  Ochrona Środowiska oraz ukończył studia podyplomowe - Studium Informatyki w Zarządzaniu i Biznesie na Politechnice Białostockiej. Od 2003 r. pracował na stanowisku dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Suwałkach. Doświadczenie zawodowe w zakresie kierowania zakładem oraz wiedza teoretyczna ułatwią prawidłową realizację zadań na stanowisku dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni Miejskiej .

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Czesław Renkiewicz - Prezydent Miasta Suwałk

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2012-01-10

Modyfikujący: Zenon Rytwiński

Data modyfikacji: 2012-01-10

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2012-01-10