Wyniki naboru na stanowisko Kierownika Projektu pn. „Otwarty umysł – drogą do sukcesu” z dnia 2011-12-23

 
 

                                       INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

 

 

na stanowiskoKierownika Projektu pn. „Otwarty umysł – drogą do sukcesu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

                               

                   Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana

 

 - Pani Izabela Tomaszewska

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Izabela Tomaszewska jest absolwentką Wydziału Administracji Wyższej Szkoły Suwalsko-Mazurskiej, ukończyła też studia podyplomowe w zakresie Pedagogiki Nauczycielskiej. Kontynuuje naukę (w systemie zaocznym) w Wyższej Szkole Administracji Publicznej
w Białymstoku – studia II stopnia. Od lipca 2005 roku w ramach obowiazków zawodowych zajmowała się doradztwem z zakresu funduszy unijnych, przygotowywaniem wniosków
o dofinansowanie w ramach dostępnych funduszy strukturalnych, UE perspektywa
2004-2006 i 2007-2013, organizacją szkoleń, zarządzała pracą zespołu pracowników. Posiada szeroką wiedzę oraz doswiadczenie i umiejętności niezbędne do zarządzania projektem,
co gwarantuje prawidłową realizację zadań, które zostaną powierzone Kierownikowi Projektu
pn. „Otwarty umysł – drogą do sukcesu” współfinanso-wanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Czesław Renkiewicz - Prezydent Miasta Suwałk

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2012-01-10

Modyfikujący: Zenon Rytwiński

Data modyfikacji: 2012-01-10

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2012-01-10