Wynik naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach z dnia 2011-05-19

 

 

Urząd Miejski w Suwałkach

16 – 400 Suwałki

ul. Mickiewicza 1

 

 

 

 

 
 

                                       INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

 

 

 

 

na stanowisko podinspektora w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach

                               

 

                   Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana

 

 

- Pani Sylwia Mazalewska -    zam. Suwałki

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru :

Pani Sylwia Mazalewska ukończyła studia w Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie – Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa. Posiada duże znajomości oprogramowania komputerowego oraz odpowiednią wiedzę, niezbędną do wykonywania   pracy na stanowisku podinspektora.

 

                                                                       2011-07-06

                                                                       -----------------------------------------------------

                                                                         /data i podpis osoby upoważnionej/

Metryka strony

Udostępniający: Maria Święcicka - Wydział Organizacyjny

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2011-07-07

Modyfikujący: Zenon Rytwiński

Data modyfikacji: 2011-07-07

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2011-07-07