AGP_informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę (instalowanie)- Instalacja gazowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku przy ul. Raczkowskiej 3 w Suwałkach, dz. nr 31419

Na podstawie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst, Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) informuje się, iż tut. organ administracji architektoniczno- budowlanej nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę:

Inwestor: Danuta Skreczko

Adres i opis projektowanego obiektu (instalowanie): Instalacja gazowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku przy ul. Raczkowskiej 3 w Suwałkach, dz. nr 31419

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Sylwia Zadrożna

Data wytworzenia: 2021-02-19

Wprowadzający: Sylwia Zadrożna

Modyfikujący: Sylwia Zadrożna

Data modyfikacji: 2021-02-19

Opublikował: Sylwia Zadrożna

Data publikacji: 2021-02-19