Rejestr zgłoszeń budowy 2019

Lp.

NR I DATA WPŁYWU ZGŁOSZENIA

DATA UMIESZCZENIA

W BIP

INWESTOR

RODZAJ I ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO,  

W PRZYPADKU BUDYNKU KUBATURA

IMIĘ I NAZWISKO ORAZ NUMER UPRAWNIEŃ PROJEKTANTA

POSTANOWIENIE O UZUPEŁNIENIU, DATA WYSŁANIA, DATA UZUPEŁNIENIA

DATA WYCOFANIA ZGŁOSZENIA PRZEZ INWESTORA, PRZEKAZANIE ZGODNOŚCI Z WŁAŚCIWOŚCIĄ, POZOSTAWIENIE BEZ ROZPOZNANIA

NR I DATA DECYZJI O SPRZECIWIE, DATA NADANIA / INFORMACJA O NIE WNIESIENIU SPRZECIWU

1

AGP.6743.1.2019.MM 31.12.2018

SOBOLA BIEL I

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ul. Wrocławska 71/1

15-644 Białystok

Budowa wewnętrznych sieci i przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej oraz sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej dla osiedla budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych na działkach oznaczonych nr geodezyjnym 33440, 33450, 33439/2, 33441/2, 33441/3, 33439/4, 33439/5, 33478/12, 33478/13, 33451/4, 33452/4 w Suwałkach.

mgr inż. Sławomir Piechota

WAM/0044/PWOS/11

Postanowienie

18.01.2019

Wycofano wniosek 18.02.2019

 

2

AGP.6743.13.2019.MM

16.01.2019

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

w Suwałkach Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 6A

16-400 Suwałki

Przebudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej z budową kanalizacji kablowej monitoringu sieci cieplnej na odcinku od pkt. B do pkt.B1, pkt. B2 do pkt. B3 przy ulicy Skłodowskiej-E. Plater na działkach nr geod. 10026, 12360, 12359/1 w Suwałkach

mgr inż. Andrzej Urbanowicz

SUW 1/96

 

 

Zaświadczenie

06.02.2019

3

AGP.6743.14.2019.MM

16.01.2019

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

w Suwałkach Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 6A

16-400 Suwałki

Przebudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej z budową kanalizacji kablowej monitoringu sieci cieplnej na odcinku od pkt. C1 do pkt. D1 przy ulicy Sikorskiego na działce nr geod. 10064/4 w Suwałkach

mgr inż. Andrzej Urbanowicz

SUW 1/96

 

 

Zaświadczenie

06.02.2019

4

AGP.6743.17.2019.MM

22.01.2019

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

w Suwałkach Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 6A

16-400 Suwałki

Przebudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej z budową kanalizacji kablowej monitoringu sieci cieplnej na odcinku od pkt. A do komory P-13/1 przy ulicy Kowalskiego na działkach nr geod. 21280/16, 21278/7 w Suwałkach

mgr inż. Andrzej Urbanowicz

SUW 1/96

 

 

Zaświadczenie

07.02.2019

5

AGP.6743.23.2019.MM

29.01.2019

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

w Suwałkach Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 6A

16-400 Suwałki

Budowa sieci cieplnej wysokoparametrowej (z monitoringiem) z przyłączami do budynków nr 8, 9, 10, 11 przy ul. Chopina zlokalizowanych na działkach nr geod. 25782, 25780, 25779, 25778, 25777 w Suwałkach

mgr inż. Andrzej Urbanowicz

SUW 1/96

 

 

Bez sprzeciwu

19.02.2019

6

AGP.6743.24.2019.MM

01.02.2019

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

w Suwałkach Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 6A

16-400 Suwałki

Przebudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej z budową kanalizacji kablowej monitoringu sieci cieplnej na odcinku od P-2H do P-2I przy ulicy Modrzewiowej na działce nr geod. 22944 w Suwałkach

mgr inż. Andrzej Urbanowicz

SUW 1/96

 

 

Zaświadczenie

18.02.2019

7

AGP.6743.25.2019.MM

01.02.2019

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

w Suwałkach Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 6A

16-400 Suwałki

Przebudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej z budową kanalizacji kablowej monitoringu sieci cieplnej na odcinku od P-2I do P-2K przy ulicy Modrzewiowej na działce nr geod. 22944 w Suwałkach

mgr inż. Andrzej Urbanowicz

SUW 1/96

 

 

Zaświadczenie

18.02.2019

8

AGP.6743.26.2019.MM

01.02.2019

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

w Suwałkach Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 6A

16-400 Suwałki

Przebudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej z budową kanalizacji kablowej monitoringu sieci cieplnej na odcinku od P-2P do P-2R przy ulicy Lipowej na działce nr geod. 23132 w Suwałkach

mgr inż. Andrzej Urbanowicz

SUW 1/96

 

 

Zaświadczenie

18.02.2019

9

AGP.6743.27.2019.MM

01.02.2019

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

w Suwałkach Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 6A

16-400 Suwałki

Przebudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej z budową kanalizacji kablowej monitoringu sieci cieplnej na odcinku od P-2H do P-2P przy ulicach Modrzewiowej, Klonowej, Lipowej na działkach nr geod. 22944, 22994, 23043, 23132, 23150 w Suwałkach

mgr inż. Andrzej Urbanowicz

SUW 1/96

 

 

Zaświadczenie

18.02.2019

10

AGP.6743.28.2019.MM

01.02.2019

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

w Suwałkach Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 6A

16-400 Suwałki

Przebudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej z budową kanalizacji kablowej monitoringu sieci cieplnej na odcinku od P-2S do P-2T przy ulicy Lipowej na działce nr geod. 23132  w Suwałkach

mgr inż. Andrzej Urbanowicz

SUW 1/96

 

 

Zaświadczenie

18.02.2019

11

AGP.6743.29.2019.MM

01.02.2019

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

w Suwałkach Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 6A

16-400 Suwałki

Przebudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej z budową kanalizacji kablowej monitoringu sieci cieplnej na odcinku od P-2/1 do P-2B przy ulicach Modrzewiowej, Kasztanowej na działkach nr geod. 22976, 22944 w Suwałkach

mgr inż. Andrzej Urbanowicz

SUW 1/96

 

 

Zaświadczenie

18.02.2019

12

AGP.6743.30.2019.MM

01.02.2019

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

w Suwałkach Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 6A

16-400 Suwałki

Przebudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej z budową kanalizacji kablowej monitoringu sieci cieplnej na odcinku od P-2B do P-2C przy ulicy Modrzewiowej na działce nr geod. 22944 w Suwałkach

mgr inż. Andrzej Urbanowicz

SUW 1/96

 

 

Zaświadczenie

18.02.2019

13

AGP.6743.31.2019.MM

01.02.2019

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

w Suwałkach Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 6A

16-400 Suwałki

Przebudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej z budową kanalizacji kablowej monitoringu sieci cieplnej na odcinku od P-2C do P-2D przy ulicy Modrzewiowej na działce nr geod. 22944 w Suwałkach

mgr inż. Andrzej Urbanowicz

SUW 1/96

 

 

Zaświadczenie

18.02.2019

14

AGP.6743.32.2019.MM

01.02.2019

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

w Suwałkach Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 6A

16-400 Suwałki

Przebudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej z budową kanalizacji kablowej monitoringu sieci cieplnej na odcinku od P-2R do P-2S przy ulicy Lipowej na działce nr geod. 23132  w Suwałkach

mgr inż. Andrzej Urbanowicz

SUW 1/96

 

 

Zaświadczenie

18.02.2019

15

AGP.6743.33.2019.MM

01.02.2019

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

w Suwałkach Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 6A

16-400 Suwałki

Przebudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej z budową kanalizacji kablowej monitoringu sieci cieplnej na odcinku od P-2/1 do P-2H przy ulicach Modrzewiowej, Kasztanowej na działkach nr geod. 22976, 22944 w Suwałkach

mgr inż. Andrzej Urbanowicz

SUW 1/96

 

 

Zaświadczenie

18.02.2019

16

AGP.6743.37.2019.IG 01.02.2019

SOBOLA BIEL I

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ul. Wrocławska 71/1

15-644 Białystok

Budowa przyłączy wodociągowych, przyłączy kanalizacji sanitarnej dla osiedla budynków mieszkalnych wielorodzinnych, dz nr 33440, 33450, 33439/2, 33441/2, 33441/3, 33439/4, 33439/5, 33478/12, 33478/13, 33451/4, 33452/4, Sobola Biel

mgr inż. Sławomir Piechota

WAM/0044/PWOS/11

 

 

Zaświadczenie

18.02.2019

17

AGP.6743.41.2019.MM

07.02.2019

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

w Suwałkach Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 6A

16-400 Suwałki

Przebudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej z budową kanalizacji kablowej monitoringu sieci cieplnej na odcinku od pkt. A do pkt.-D1 przy ulicach Kościuszki, Noniewicza, Muzycznej na działkach nr geod. 10178/2, 12358/2, 10197, 10191/2, 12185, 12187, 11482/2, 11488/10, 11490, 11494/4, 11496/1, 11498/1, 11503/8, 12381, 11515/2, 12380/3 w Suwałkach

mgr inż. Andrzej Urbanowicz

SUW 1/96

 

Wycofano zgłoszenie

08.04.2019

Zaświadczenie

18.02.2019

18

AGP.6743.42.2019.MM

07.02.2019

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

w Suwałkach Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 6A

16-400 Suwałki

Przebudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej z budową kanalizacji kablowej monitoringu sieci cieplnej na odcinku od P-2/1 do P-2W przy ulicach Modrzewiowej, Kasztanowej, Lipowej na działkach nr geod. 22944, 22976, 23132, 22979, 22978, 22983, 22985, 22986, 22995, 22996, 22998, 23001, 23133, 23135, 23136, 23151, 23121, 23122, 23123, 23125, 23154, 23155, 23156 w Suwałkach

mgr inż. Andrzej Urbanowicz

SUW 1/96

 

 

Zaświadczenie

27.02.2019

19

AGP.6743.43.2019.MM

07.02.2019

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

w Suwałkach Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 6A

16-400 Suwałki

Przebudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej z budową kanalizacji kablowej monitoringu sieci cieplnej na odcinku od P-2S do P-2W przy ulicy Lipowej na działce nr geod. 23132 w Suwałkach

mgr inż. Andrzej Urbanowicz

SUW 1/96

 

 

Zaświadczenie

27.02.2019

20

AGP.6743.54.2019.MM

26.02.2019

TARE Sp. z o.o. ul. Składowa 12 lok. 211 w Białymstoku, działająca w imieniu  inwestora

PGE Dystrybucja S.A

z siedzibą w Lublinie

ul. Garbarska 21a 

20-340 Lublin

Budowa energetycznej linii kablowej nN wraz ze złączami kablowymi, na działkach oznaczonych nr geod. 25637, 21158/2, 21164, 25783/1, 25783/2, 25784, 21209/7, 21209/8, 21209/2, 25707, 25711/4 przy ul. Szpitalnej w Suwałkach

mgr inż. Anna Dobrzycka

PDL/0183/PWBE/15

PDL/IE/0152/15

 

Postanowienie

15.03.19,

uzupełniono 25.03.2019

 

Bez sprzeciwu

10.04.2019

21

AGP.6743.75.2019.MM

20.03.2019

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

w Suwałkach Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 6A

16-400 Suwałki

Przebudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej z monitoringiem sieci od komory C-4/3/2 do budynku przy ulicy Sejneńskiej na działkach nr geod. 11998/4, 10683/2 w Suwałkach

mgr inż. Andrzej Urbanowicz

SUW 1/96

 

 

Bez sprzeciwu

10.04.2019

22

AGP.6743.76.2019.MM

20.03.2019

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

w Suwałkach Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 6A

16-400 Suwałki

Budowa sieci cieplnej wysokoparametrowej (z monitoringiem sieci) z przyłączami do budynków przy ul. Cisowej 3 i 6 zlokalizowanych na działkach nr geod. 23266, 23319, 23322, 23316 w Suwałkach

mgr inż. Andrzej Urbanowicz

SUW 1/96

 

 

Bez sprzeciwu

10.04.2019

23

AGP.6743.77.2019.MM

20.03.2019

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

w Suwałkach Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 6A

16-400 Suwałki

Budowa sieci cieplnej wysokoparametrowej (z monitoringiem sieci) z przyłączami do budynków przy ul. 1 Maja 36, 36A, 47 zlokalizowanych na działkach nr geod. 10984, 10983/12, 10983/14, 10983/8, 10983/15, 10983/6, 10983/7, 10986/1 w Suwałkach

mgr inż. Andrzej Urbanowicz

SUW 1/96

Postanowienie

08.04.19,

uzupełniono 15.05.2019

 

Zaświadczenie

17.05.2019

24

AGP.6743.78.2019.MM

20.03.2019

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

w Suwałkach Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 6A

16-400 Suwałki

Budowa sieci cieplnej wysokoparametrowej (z monitoringiem sieci) z przyłączami do budynków przy ul. Cedrowej 11, 24, 26 zlokalizowanych na działkach nr geod. 23339, 23333, 23362, 23363 w Suwałkach

mgr inż. Andrzej Urbanowicz

SUW 1/96

 

 

Bez sprzeciwu

10.04.2019

25

AGP.6743.79.2019.MM

20.03.2019

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

w Suwałkach Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 6A

16-400 Suwałki

Przebudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej z budową kanalizacji kablowej monitoringu sieci cieplnej na odcinku od pkt. B do pkt.-C przy ul. Dwernickiego na działkach nr geod. 10168, 10169/6, 10170 w Suwałkach

mgr inż. Andrzej Urbanowicz

SUW 1/96

 

 

Zaświadczenie

02.04.2019

26

AGP.6743.99.2019.MM

10.04.2019

PGE Dystrybucja S.A.

z siedzibą w Lublinie

ul. Garbarska 21a 

20-340 Lublin

Budowa linii kablowej nN-0,4 kV na działkach nr geod. 12249, 12262, 12259/1, 12265, 12252 oraz rozbiórka linii kablowej nN-0,4 kV na działkach nr geod. 12262, 12259/1, 12265, 12252, 12270, 12267 położonych przy ul. Korczaka w Suwałkach

mgr inż. Mariusz Ostrowski

SUW 75/90

 

 

Bez sprzeciwu

01.05.2019

27

AGP.6743.100.2019.MM

10.04.2019

Gmina Miasto Suwałki

ul. Mickiewicza 1

16-400 Suwałki

Budowa sieci wodociągowej wraz z hydrantem nadziemnym i odgałęzienia sieci wodociągowej w ulicy 6KDW w Suwałkach począwszy od ul. Zastawie do działki nr geod. 35312, na działkach oznaczonych nr geod 35290, 35320 w Suwałkach

mgr inż. Danuta Piszczatowska

SUW 75/90

 

 

Bez sprzeciwu

01.05.2019

28

AGP.6743.101.2019.MM

10.04.2019

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

w Suwałkach Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 6A

16-400 Suwałki

Przebudowa przyłączy cieplnych wysokoparametrowych z budową kanalizacji kablowej monitoringu przyłączy cieplnych od P-2/1 do P-2D przy ul. Kasztanowej, ul. Modrzewiowej na działkach nr geod. 22944, 22976, 22972/3, 22972/2, 22970, 22968, 22966, 22962 w Suwałkach

mgr inż. Andrzej Urbanowicz

SUW 1/96

 

 

Bez sprzeciwu

25.04.2019

29

AGP.6743.116.2019.MM

29.04.2019

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

ul. W. Bandrowskiego 16

33-100 Tarnów

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku

ul. Gen.Sosabowskiego 24

15-182 Białystok

Budowa obiektu liniowego gazociągu średniego ciśnienia na działce nr geod. 34346 zlokalizowanej przy ulicy W. Łokietka w Suwałkach

mgr inż. Karol Brodowski

WAM/0076/POOS/04

 

Wycofano wniosek 17.05.2019

 

30

AGP.6743.123.2019.MM

09.05.2019

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

ul. W. Bandrowskiego 16

33-100 Tarnów

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku

ul. Gen.Sosabowskiego 24

15-182 Białystok

Budowa obiektu liniowego gazociągu średniego ciśnienia na działce nr geod. 32083, 32066/2 zlokalizowanej przy ulicy Powstańców Wielkopolskich w Suwałkach

mgr inż. Karol Brodowski

WAM/0076/POOS/04

 

Wycofano wniosek 21.05.2019

 

31

AGP.6743.127.2019.MM

17.05.2019

Gmina Miasto Suwałki

ul. Mickiewicza 1

16-400 Suwałki

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC250 o długości 99m wraz z odgałęzieniami w ulicy bez nazwy na odcinku od ul. Pułaskiego do ul. Reja
w Suwałkach

mgr inż. Halina Żelazko

SUW 5/90

 

 

Zaświadczenie

21.05.2019

32

AGP.6743.128.2019.MM

17.05.2019

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

ul. W. Bandrowskiego 16

33-100 Tarnów

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku

ul. Gen.Sosabowskiego 24

15-182 Białystok

Budowa obiektu liniowego gazociągu średniego ciśnienia na działce nr geod. 34346 zlokalizowanej przy ulicy W. Łokietka w Suwałkach

mgr inż. Karol Brodowski

WAM/0076/POOS/04

 

 

Zaświadczenie

21.05.2019

33

AGP.6743.132.2019.MM

21.05.2019

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

ul. W. Bandrowskiego 16

33-100 Tarnów

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku

ul. Gen.Sosabowskiego 24

15-182 Białystok

Budowa obiektu liniowego gazociągu średniego ciśnienia na działce nr geod. 32083, 32066/2 zlokalizowanej przy ulicy Powstańców Wielkopolskich w Suwałkach

mgr inż. Karol Brodowski

WAM/0076/POOS/04

 

 

Zaświadczenie

05.06.2019

34

AGP.6743.136.2019.MM

23.05.2019

TARE Sp. z o.o. ul. Składowa 12 lok. 211 w Białymstoku, działająca w imieniu  inwestora

PGE Dystrybucja S.A

z siedzibą w Lublinie

ul. Garbarska 21a 

20-340 Lublin

Budowa sieci energetycznej nN 0,4kV wraz z rozbiórką istniejących przyłączy nN oraz złączy kablowych na działkach oznaczonych nr geod. 30005/11, 30005/7, 30005/5, 30005/3, 30006/3, 30007/9, 30007/7, 30007/16, 30005/1 przy ul. Krzywólka w Suwałkach

mgr inż. Anna Dobrzycka

PDL/0183/PWBE/15

PDL/IE/0152/15

Postanowienie

11.06.19,

uzupełniono 21.06.2019

 

Bez sprzeciwu

13.07.2019

35

AGP.6743.142.2019.MM

31.05.2019

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

w Suwałkach Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 6A

16-400 Suwałki

Przebudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej - komora cieplna M-12P przy ul. Wojska Polskiego na działce nr geod. 32963/29 w Suwałkach

mgr inż. Andrzej Urbanowicz

SUW 1/96

 

 

Zaświadczenie

12.06.2019

36

AGP.6743.152.2019.MM

13.06.2019

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

ul. W. Bandrowskiego 16

33-100 Tarnów

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku

ul. Gen.Sosabowskiego 24

15-182 Białystok

Budowa obiektu liniowego gazociągu średniego ciśnienia na działce nr geod. 35251, 32282/20 zlokalizowanej przy ulicy Zamojskiej w Suwałkach

mgr inż. Karol Brodowski

WAM/0076/POOS/04

 

 

Zaświadczenie

04.07.2019

37

AGP.6743.162.2019.MM

18.06.2019

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

w Suwałkach Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 6A

16-400 Suwałki

Przebudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej – komora cieplna M-12O przy ulicy Wojska Polskiego na działce nr geod. 32999/14 w Suwałkach

mgr inż. Andrzej Urbanowicz

SUW 1/96

 

 

Zaświadczenie

28.06.2019

38

AGP.6743.170.2019.MM

26.06.2019

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

w Suwałkach Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 6A

16-400 Suwałki

Przebudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej z budową kanalizacji kablowej monitoringu sieci cieplnej od komory M-9 do budynku przy ul. Noniewicza 71A na działkach nr geod. 12374, 12368, 12379 w Suwałkach

mgr inż. Andrzej Urbanowicz

SUW 1/96

 

 

Bez sprzeciwu

17.07.2019

39

AGP.6743.174.2019.EBA

02.07.2019

Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie

Rodzinny Ogród Działkowy im. M.Konopnickiej w Suwałkach

ul. T.Kościuszki 25

16-400 Suwałki

Zakończenie modernizacji sieci wodociągowej, poprzez połączenie dwóch oddzielnych sieci wodociągowych od działki ogrodowej ozn nr 66/67 do działki nr 111 na terenie ogrodów działkowych w Suwałkach

-

Postanowienie

09.07.19,

Nie uzupełniono

 

Sprzeciw

11.10.2019

40

AGP.6743.179.2019.MM

12.07.2019

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

ul. Wojciecha Baranowskiego 16

33-100 Tarnów

Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku

ul. Gen. Sosabowskiego 24

15-182 Białystok

Budowa obiektu liniowego gazociągu średniego ciśnienia na działce nr geod. 30517, 30516/2, 30506, 30515, 30513 zlokalizowanej przy ulicy Ogrodowej w Suwałkach

mgr inż. Karol Brodowski

WAM/0076/POOS/04

 

 

Bez sprzeciwu

02.08.2019

Zaświadczenie

08.08.2019

41

AGP.6743.189.2019.MM

25.07.2019

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

w Suwałkach Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 6A

16-400 Suwałki

Przebudowa sieci cieplnej niskoparametrowej z budową kanalizacji kablowej monitoringu przyłącza cieplnego od budynku przy ul. Utrata 24B na działkach nr geod. 11821/12, 11914 w Suwałkach

mgr inż. Andrzej Urbanowicz

SUW 1/96

 

 

Zaświadczenie

01.08.2019

42

AGP.6743.193.2019.MM

01.08.2019

ELPRIMA Sp. z o.o. ul. Składowa 12 lok. 211 w Białymstoku, działająca w imieniu  inwestora

PGE Dystrybucja S.A

z siedzibą w Lublinie

ul. Garbarska 21a 

20-340 Lublin

Przebudowa linii napowietrznej nN 0,4kV, budowy linii kablowych nN-0,4kV wraz ze złączami kablowymi i kablowo-pomiarowymi oraz rozbiórki linii napowietrznej i kablowej na działkach oznaczonych nr geod.  przy ul. Przytorowej w Suwałkach

mgr inż. Mariusz Ostrowski

SUW 75/90

 

 

Bez sprzeciwu

22.08.2019

43

AGP.6743.206.2019.MM

16.08.2019

Areszt Śledczy w Suwałkach

ul. Wojska Polskiego 29

16-400 Suwałki

Kontenerowa stacja transformatorowa SN/Nn na potrzeby hali produkcyjnej zapleczem socjalnym budowanej wg. odrębnego opracowania na działce nr geod. 32965/6 położonej przy ul. Wojska Polskiego w Suwałkach

mgr inż. Paweł Krasowski

PDL/0079/POOE/13

 

 

Bez sprzeciwu

06.09.2019

44

AGP.6743.211.2019.MM

28.08.2019

PGE Dystrybucja S.A

z siedzibą w Lublinie

ul. Garbarska 21a 

20-340 Lublin

Budowa sieci kablowych elektroenergetycznych nn-0,4kV wraz ze złączami kablowymi ZK na działkach nr geod. 23780, 23932/2, 23927/2, 25781, 25780, 25779, 25782, 25778, 25777, 25776, 23931, 23772/2, 25505, 23967, 23965 przy ulicach Fryderyka Chopina, Stanisława Moniuszki, Karola Szymanowskiego w Suwałkach

mgr inż. Gerard Michał Kasiborski

PDL/0161/PBE/17

 

 

Bez sprzeciwu

18.09.2019

45

AGP.6743.215.2019.MM

30.08.2019

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

ul. W. Bandrowskiego 16

33-100 Tarnów

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku

ul. Gen. S. Sosabowskiego 24

15-182 Białystok

Budowa obiektu liniowego gazociągu średniego ciśnienia na działkach nr geod. 31165/1, 30823/1 zlokalizowanej przy ulicy Bakałarzewskiej w Suwałkach

mgr inż. Karol Brodowski

WAM/0076/POOS/04

 

 

Bez sprzeciwu

20.09.2019

46

AGP.6743.216.2019.MM

02.09.2019

PGE Dystrybucja S.A

z siedzibą w Lublinie

ul. Garbarska 21a 

20-340 Lublin

Budowa linii kablowej nN-0,4kV YAKXS 4x240 mm2 dł. 451m, YAKXS 4x240 mm2 dł. 38m wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi na działce nr 35330, 35320, 35205/3, 35205/6, 31923/10, 31924/24, 31923/12, 35291, 35205/4 do zasilenia budynków mieszkalnych przy ul. Zastawie w Suwałkach

mgr inż. Elżbieta Rybak

SUW 131/85

PDL/IE/1277/01

Postanowienie

20.09.19,

uzupełniono 11.10.2019

 

Bez sprzeciwu

01.11.2019

47

AGP.6743.219.2019.MM

04.09.2019

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

w Suwałkach Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 6A

16-400 Suwałki

Przebudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej wraz z budową kanalizacji kablowej monitoringu sieci cieplnej od komory K-40 do K-41 przy ul. E.Plater, Skłodowskiej-Cure na działkach nr geod. 12359/1, 12362, 11743/5, 11714/6 w Suwałkach

mgr inż. Andrzej Urbanowicz

SUW 1/96

 

 

Zaświadczenie

16.09.2019

48

AGP.6743.220.2019.MM

04.09.2019

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

w Suwałkach Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 6A

16-400 Suwałki

Przebudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej od O-5/2B do O-5/3 i przyłącza do budynku przy ul. Falka 1 wraz z budową kanalizacji kablowej monitoringu sieci cieplnej przy ul. Falka na działkach nr geod. 23566/3, 23566/8, 23566/7, 23566/5, 22673 w Suwałkach

mgr inż. Andrzej Urbanowicz

SUW 1/96

 

 

Zaświadczenie

16.09.2019

49

AGP.6743.226.2019.MM

20.09.2019

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

ul. W. Bandrowskiego 16

33-100 Tarnów

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku

ul. Gen. S. Sosabowskiego 24

15-182 Białystok

Budowa obiektu liniowego gazociągu średniego ciśnienia na działkach nr geod. 34333/5, 34435 zlokalizowanej przy ulicy Kazimierza Wielkiego w Suwałkach

mgr inż. Karol Brodowski

WAM/0076/POOS/04

 

 

Zaświadczenie

30.09.2019

50

AGP.6743.229.2019.MM

30.09.2019

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

ul. W. Bandrowskiego 16

33-100 Tarnów

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku

ul. Gen. S. Sosabowskiego 24

15-182 Białystok

Budowa obiektu liniowego gazociągu średniego ciśnienia na działkach nr geod. 30739,30754,30813/1 zlokalizowanych przy ulicy Zarzecze w Suwałkach

mgr inż. Karol Brodowski

WAM/0076/POOS/04

 

Wycofano wniosek

16.10.2019

 

51

AGP.6743.237.2019.MM

16.10.2019

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

ul. W. Bandrowskiego 16

33-100 Tarnów

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku

ul. Gen. S. Sosabowskiego 24

15-182 Białystok

Budowa obiektu liniowego gazociągu średniego ciśnienia na działkach nr geod. 30596/2, 30601/4, 30602 zlokalizowanych przy ulicy Zielnej w Suwałkach

mgr inż. Karol Brodowski

WAM/0076/POOS/04

 

 

Zaświadczenie

31.10.2019

52

AGP.6743.238.2019.MM

16.10.2019

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

w Suwałkach Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 6A

16-400 Suwałki

Przebudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej wraz z budową kanalizacji kablowej monitoringu sieci cieplnej na odcinku od O-1 do O-2 przy ul. Armii Krajowej, Reja na działkach nr geod. 25408, 25410, 25509, 21227/2, 21229, 21232, 21233, 21237, 21238, 21242, 21241/2 w Suwałkach

mgr inż. Andrzej Urbanowicz

SUW 1/96

 

 

Zaświadczenie

25.10.2019

53

AGP.6743.239.2019.MM

18.10.2019

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

ul. W. Bandrowskiego 16

33-100 Tarnów

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku

ul. Gen. S. Sosabowskiego 24

15-182 Białystok

Budowa obiektu liniowego gazociągu średniego ciśnienia na działkach nr geod. 30739,30754,30813/1 zlokalizowanych przy ulicy Zarzecze w Suwałkach

mgr inż. Karol Brodowski

WAM/0076/POOS/04

 

 

Zaświadczenie

25.10.2019

54

AGP.6743.251.2019.MM

12.11.2019

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

w Suwałkach Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 6A

16-400 Suwałki

Przebudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej w zakresie wykonania izolacji termicznej sieci cieplnej wraz z budową kanalizacji kablowej monitoringu sieci cieplnej na odcinku od M-12 do M-11/1B przy ul. Noniewicza, Osiedle II na działkach nr geod. 11130/2, 11816/19 w Suwałkach

mgr inż. Andrzej Urbanowicz

SUW 1/96

 

 

Zaświadczenie

27.11.2019

55

AGP.6743.252.2019.MM

13.11.2019

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

ul. W. Bandrowskiego 16

33-100 Tarnów

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku

ul. Gen. S. Sosabowskiego 24

15-182 Białystok

Budowa obiektu liniowego gazociągu średniego ciśnienia na działkach nr geod. 31926, 31923/14, 35496 zlokalizowanych przy ulicy Zastawie w Suwałkach, bud. 1-10

mgr inż. Karol Brodowski

WAM/0076/POOS/04

 

 

Zaświadczenie

29.11.2019

56

AGP.6743.253.2019.MM

13.11.2019

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

ul. W. Bandrowskiego 16

33-100 Tarnów

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku

ul. Gen. S. Sosabowskiego 24

15-182 Białystok

Budowa obiektu liniowego gazociągu średniego ciśnienia na działkach nr geod. 35320, 35205/3, 35205/6, 35507 zlokalizowanych przy ulicy Zastawie w Suwałkach, bud. 11-20

mgr inż. Karol Brodowski

WAM/0076/POOS/04

 

 

Zaświadczenie

29.11.2019

57

AGP.6743.254.2019.MM

15.11.2019

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

ul. W. Bandrowskiego 16

33-100 Tarnów

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku

ul. Gen. S. Sosabowskiego 24

15-182 Białystok

Budowa obiektu liniowego gazociągu średniego ciśnienia na działce nr geod. 23438 zlokalizowanych przy ulicy Lipowej w Suwałkach

mgr inż. Karol Brodowski

WAM/0076/POOS/04

 

 

Zaświadczenie

05.12.2019

58

AGP.6743.256.2019.MM

20.11.2019

Gmina Miasto Suwałki

ul. Mickiewicza 1

16-400 Suwałki

Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej budowę linii oświetleniowej z ustawieniem 24 latarni oświetleniowych na terenie osiedla mieszkaniowego między ulicami M. Skłodowskiej-Curie i E. Plater w Suwałkach na działkach nr geod. 11687/3, 11706, 11714/7, 11750, 11747, 11754, 11709/3, 11753/8, 11757, 11686, 11714/6, 11743/6.

mgr inż. Marcin Grzesiukiewicz

PDL/0154/POOE/10

 

 

Zaświadczenie

22.11.2019

59

AGP.6743.258.2019.MM

25.11.2019

PGE Dystrybucja S.A

z siedzibą w Lublinie

ul. Garbarska 21a 

20-340 Lublin

Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn-0,4kV YAKXS 4x240 mm2 dł. 354m wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi na działkach nr 31869, 31872, 31870/1, 31870/7, 31913/15, 31913/36, 31827/8, 34505/21, 35282, 31823/13 do zasilenia budynków mieszkalnych przy ul. Kawaleryjskiej w Suwałkach

mgr inż. Elżbieta Rybak

SUW 131/85

PDL/IE/1277/01

 

 

Bez sprzeciwu

16.12.2019

60

AGP.6743.259.2019.MM

25.11.2019

Robert Jakubowski

ul. Wrzosowa 14

16-400 Suwałki

Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na działce nr geod. 20988/7 położonej przy ul. Krzywólka w Suwałkach

mgr inż. Danuta Piszczatowska

SUW 75/90

 

 

Zaświadczenie

05.12.2019

61

AGP.6743.263.2019.MM

29.11.2019

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

w Suwałkach Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 6A

16-400 Suwałki

Przebudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej w zakresie wykonania izolacji termicznej sieci cieplnej wraz z budową kanalizacji kablowej monitoringu sieci cieplnej na odcinku od K-36 do K-36A przy ul. Żeromskiego na działkach nr geod. 10156, 10159, 10160 w Suwałkach

mgr inż. Andrzej Urbanowicz

SUW 1/96

 

 

Zaświadczenie

09.12.2019

62

AGP.6743.264.2019.MM

02.12.2019

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

ul. W. Bandrowskiego 16

33-100 Tarnów

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku

ul. Gen. S. Sosabowskiego 24

15-182 Białystok

Budowa obiektu liniowego gazociągu średniego ciśnienia na działkach nr geod. 31870/1, 31870/7, 31913/15, 31827/8, 34505/21, 34505/1, 35282, 31823/13, 31915/7 zlokalizowanych przy ulicach Kawaleryjskiej, Husarii, Lotniczej w Suwałkach

mgr inż. Karol Brodowski

WAM/0076/POOS/04

 

 

Zaświadczenie

09.12.2019

63

AGP.6743.265.2019.MM

02.12.2019

PGE Dystrybucja S.A

z siedzibą w Lublinie

ul. Garbarska 21a 

20-340 Lublin

Budowa linii kablowej nn-0,4kV YAKXS 4x240 mm2 dł. 305m, YAKXS 4x120 mm2 dł. 48m wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi na działkach nr 35330, 35320 do zasilenia budynków mieszkalnych przy ul. Zastawie w Suwałkach

mgr inż. Elżbieta Rybak

SUW 131/85

PDL/IE/1277/01

 

 

Bez sprzeciwu

23.12.2019

64

AGP.6743.271.2019.MM

17.12.2019

Gmina Miasto Suwałki

ul. Mickiewicza 1

16-400 Suwałki

Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego wraz z ustawieniem 10 latarni w pasie drogowym ul. Wojska Polskiego na działkach nr geod. 32850/3, 32893/1 w Suwałkach

mgr inż. Bartosz Lewoń

MAZ/0583/PWBE/16

 

 

Bez sprzeciwu

07.01.2020

65

AGP.6743.272.2019.MM

27.12.2019

PGE Dystrybucja S.A

z siedzibą w Lublinie

ul. Garbarska 21a 

20-340 Lublin

Budowa linii kablowych nN-0,4kV YAKXS 4x240 mm2 dł. 342m wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi na działkach nr 31344/28, 31344/29, 31822, 34506/4, 34505/1, 34506/6, 35276, 31823/10 do zasilenia budynków mieszkalnych przy ulicach Lazurowej, Zastawie, Husarii w Suwałkach

mgr inż. Elżbieta Rybak

SUW 131/85

PDL/IE/1277/01

 

 

Bez sprzeciwu

17.01.2020

66

AGP.6743.273.2019.MM

30.12.2019

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

ul. W. Bandrowskiego 16

33-100 Tarnów

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku

ul. Gen. S. Sosabowskiego 24

15-182 Białystok

Budowa obiektu liniowego gazociągu średniego ciśnienia na działkach nr geod. 30230/1, 30229/4, 30229/1, 30228/5, 30231/6, 30222/1, 30222/3 zlokalizowanych przy ulicy Grunwaldzkiej w Suwałkach

mgr inż. Karol Brodowski

WAM/0076/POOS/04

 

 

Zaświadczenie

17.01.2020

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Małgorzata Włoskowska - Naczelnik Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej

Data wytworzenia: 2019-01-04

Wprowadzający: Maria Gabriela Mentel

Modyfikujący: Maria Gabriela Mentel

Data modyfikacji: 2020-01-23

Opublikował: Maria Gabriela Mentel

Data publikacji: 2019-01-04