Rejestr zgłoszeń budowy 2017

Lp.

NR I DATA WPŁYWU ZGŁOSZENIA

DATA UMIESZCZENIA W BIP

INWESTOR

RODZAJ I ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO,  

W PRZYPADKU BUDYNKU KUBATURA

IMIĘ I NAZWISKO ORAZ NUMER UPRAWNIEŃ PROJEKTANTA

POSTANOWIENIE O UZUPEŁNIENIU, DATA WYSŁANIA, DATA UZUPEŁNIENIA

DATA WYCOFANIA ZGŁOSZENIA PRZEZ INWESTORA, PRZEKAZANIE ZGODNOŚCI Z WŁAŚCIWOŚCIĄ, POZOSTAWIENIE BEZ ROZPOZNANIA

NR I DATA DECYZJI O SPRZECIWIE, DATA NADANIA / INFORMACJA O NIE WNIESIENIU SPRZECIWU

1

AGP.6743.8.2017.EŁ

13.01.2017

 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
 w Suwałkach Sp. z o.o.

Przebudowa sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej (z siecią monitoringu) od komory C/8 do C-8/1B na działkach 11217, 10821/10, 11816/19 położonych w Suwałkach,

ul. 1 Maja

mgr inż. Andrzej Urbanowicz SUW 1/96

 

 

Bez sprzeciwu

02.02.2017 r.

2

AGP.6743.9.2017.EŁ

13.01.2017

 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
 w Suwałkach Sp. z o.o.

Przebudowa sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej (z siecią monitoringu) od komory C/8 do C-8/1 na działkach 11217, 10888/1, 11816/19 położonych w Suwałkach,

ul. 1 Maja

mgr inż. Andrzej Urbanowicz SUW 1/96

 

 

Bez sprzeciwu

02.02.2017 r.

3

AGP.6743.11.2017.EŁ

24.01.2017

 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
 w Suwałkach Sp. z o.o.

Przebudowa sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej (z siecią monitoringu) od komory P-13/2/1 do P-13/2/1A na działkach 21537/2, 21536/7 położonych w Suwałkach,

ul. Andersa

mgr inż. Andrzej Urbanowicz SUW 1/96

 

 

Bez sprzeciwu

13.02.2017 r.

4

AGP.6743.12.2017.EŁ

24.01.2017

 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
 w Suwałkach Sp. z o.o.

Przebudowa sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej (z siecią monitoringu) od komory P-13A do P-13/2/1 na działkach 21537/2 położonych w Suwałkach,

ul. Andersa

mgr inż. Andrzej Urbanowicz SUW 1/96

 

 

Bez sprzeciwu

13.02.2017 r.

5

AGP.6743.17.2017.EŁ

02.02.2017

 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
 w Suwałkach Sp. z o.o

Przebudowa sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej (z siecią monitoringu) od komory O-3/3 do O-3/3A na działkach o nr ewidencyjnych gruntów 25474, 25509, 21296, 21297/2, 21298/4 położonych w Suwałkach,

ul. L. Paca

mgr inż. Andrzej Urbanowicz SUW 1/96

 

 

Bez sprzeciwu

22.02.2017 r.

6

AGP.6743.18.2017.EŁ

02.02.2017

 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
 w Suwałkach Sp. z o.o

Przebudowa sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej (z siecią monitoringu) od komory O-3 do O-3/5 na działkach o nr ewidencyjnych gruntów 25152, 25393, 25394, 25738, 21249, 21296, 21297/2 położonych w Suwałkach,

ul. L. Paca

mgr inż. Andrzej Urbanowicz SUW 1/96

 

 

Bez sprzeciwu

22.02.2017 r

7

AGP.6743.39.2017.BR

17.03.2017

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
 w Suwałkach Sp. z o.o

Budowa sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej z siecią monitoringu od komory C-8 do C-8B na działkach o nr ewid. gruntów 11816/19, 11241, 11217, 11816/14, 11259 i 11269/12 położonych w Suwałkach przy ul. 1. Maja, Osiedle II i ul. Ciesielskiej

mgr inż. Andrzej Urbanowicz SUW 1/96

 

 

Bez sprzeciwu

22.02.2017

8

AGP.6743.48.2017.BR

28.03.2017

PGE Dystrybucja S.A.

z siedzibą w Lublinie

Budowa linii kablowej
nn-0,4 kV YAKS 4x240mm2 wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi na działkach  nr 35288/4, 33921/4, 32920/33, 33920/11 do zasilania budynków mieszkalnych przy ul. S. Staniszewskiego
w Suwałkach

mgr inż. Elżbieta Rybak

SUW 131/85

 

 

Bez sprzeciwu

22.02.2017

9

AGP.6743.67.2017.BR

19.04.2017

MATRIX

Cezary Taraszkiewicz

 

Budowa sieci szerekopasmowej w technologii FTH na działkach o nr ewid.: 33474/1, 33473/1

32962/3, 32953/6 położonych w Suwałkach, przy ul. Sportowej, Walerego Romana, Innowacyjnej

mgr inż. Mariusz Citko

PDL/0112/

PWOT/11

 

 

Bez sprzeciwu

11.05.2017

10

AGP.6743.84.2017.BR

4.05.2017

PGE Dystrybucja S.A.

z siedzibą w Lublinie

Budowa linii kablowej
nN-0,4 kV wraz ze złączami kablowymi na działkach o nr ewid.: 22938/8, 22938/3 i 22938/7 w Suwałkach, przy ul. S. Buczyńskiego

mgr inż. Marian Malinowski

PDL/0137/
POOE/11

 

 

Bez sprzeciwu

26.05.2017

11

AGP.6743.87.2017.BR

8.05.2017

PGE Dystrybucja S.A.

z siedzibą w Lublinie

Budowa linii kablowej
nN-0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi  na działkach o nr ewid.:  31869, 31872, 31879/2, 31913/25, 35411w Suwałkach, przy ul. Powstańców Sląskich

mgr inż. Elżbieta Rybak

SUW 131/85

 

 

Bez sprzeciwu

30.05.2017

12

AGP.6743.90.2017.BR

9.05.2017

JERONIMO MARTINS POLSKA S.A

ul. Żniwna 5

60-025 Kostrzyń

Przebudowa elektroenergetycznej linii kablowej nN-0,4 kV na dz. nr ewid. gruntów 32999/7 przy ul. Wojska Polskiego w Suwałkach

Stanisław Olejnik

SUW 32/88

 

 

Bez sprzeciwu

31.05.2017

13

AGP.6743.111.2017.BR

31.05.2017

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
 w Suwałkach Sp. z o.o

Budowa sieci ciepłowniczej z siecią monitoringu od pkt C-8B do C-8C  na działkach o nr ewid.: 11269/12, 11305/1, 11305/2, 10978, 10977, 11309/1, 10970, 10982, 10968, 10964/2, 10963

mgr inż. Andrzej Urbanowicz SUW 1/96

 

 

Bez sprzeciwu

23.07.2017

14

AGP.6743.129.2017.BR

12.062017

PGE Dystrybucja S.A.

z siedzibą w Lublinie

Budowa linii kablowej nN-0,4kV wraz ze złączami kablowymi ZK na działkach o nr ewid.: 22849/18, 25762/6, 25762/2, 25762/5 przy ul. K. Brzostowskiego i Gen. K. Pułaskiego

mgr inż. Marian Malinowski

PDL/0137/
POOE/11

 

 

Bez sprzeciwu

3.07.2017

15

AGP.6743.189.2017.EBA

22.08.2017

Andrzej Soroka

ul.Zastawie 141M

16-400 Suwałki

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Suwałkach, przy ul. Zastawie, działka nr geod. 35312

mgr inż. Henryk Sienkiewicz


SUW-18/83 i SUW-48/98

 

Wniosek wycofano dnia 23.08.2017r.

 

16

AGP.6743.235.2017.BR

16.11.2017

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
 w Suwałkach Sp. z o.o

Budowa sieci cieplnej wysokoparametrowej  (z siecią monitoringu) na działkach 25509, 25396, 25410, 25398, 25408, 25401, 25412, 25403

mgr inż. Andrzej Urbanowicz SUW 1/96

 

 

 

17

AGP.6743.244.2017.EBA

01.12.2017

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
 w Suwałkach Sp. z o.o

Budowa sieci cieplnej wysokoparametrowej  (z siecią monitoringu) do budynków  ul.M.Reja 80A, Lityńskiego 1,3,5,5A w Suwałkach. działka 25251/6

mgr inż. Andrzej Urbanowicz SUW 1/96

 

 

Bez sprzeciwu

22.12.2017

18

AGP.6743.245.2017.EBA

01.12.2017

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
 w Suwałkach Sp. z o.o

Budowa sieci cieplnej wysokoparametrowej  (z siecią monitoringu) do budynków ul.Paca 8, A.Wierusza-Kowalskiego 14,16,18 w Suwałkach, na działkach nr geod. 25394, 25381, 25369, 25392, 25387, 25389.

mgr inż. Andrzej Urbanowicz SUW 1/96

 

 

Bez sprzeciwu

22.12.2017

19

AGP.6743.246.2017.EBA

01.12.2017

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
 w Suwałkach Sp. z o.o

Budowa sieci cieplnej wysokoparametrowej  (z siecią monitoringu) do budynków  ul.M.Reja 84A, Lityńskiego 7,9,11,13,15 w Suwałkach. działka 25251/6

mgr inż. Andrzej Urbanowicz SUW 1/96

 

 

Bez sprzeciwu

22.12.2017

20

AGP.6743.247.2017.EBA

01.12.2017

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
 w Suwałkach Sp. z o.o

Budowa sieci cieplnej wysokoparametrowej  (z siecią monitoringu) do budynków ul. A.Wierusza-Kowalskiego 6,6A,6B, 8A, 8B, 8C w Suwałkach, na działkach nr geod. 25365, 21252/1, 25350, 25356/2, 25344, 25347, 25348, 25349,

mgr inż. Andrzej Urbanowicz SUW 1/96

 

 

Bez sprzeciwu

22.12.2017

21

AGP.6743.249.2017.EŁ

04.12.2017

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
 w Suwałkach Sp. z o.o

Budowa sieci cieplnej wysokoparametrowej  (z siecią monitoringu) do budynków ul. I. Daszyńskiego 7, 9A, 9B, 15, 25A, 25B w Suwałkach, na działkach nr geod. 25693, 25710/3, 25696, 25697, 25698, 25701, 25711/4, 25704, 25703, 25706

mgr inż. Andrzej Urbanowicz SUW 1/96

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Małgorzata Włoskowska - Naczelnik Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej

Data wytworzenia: 2017-06-29

Wprowadzający: Tomasz Arciszewski

Modyfikujący: Tomasz Arciszewski

Data modyfikacji: 2018-01-09

Opublikował: Tomasz Arciszewski

Data publikacji: 2017-01-19