Rejestr zgłoszeń budowy 2020

Lp.

NR I DATA WPŁYWU ZGŁOSZENIA

DATA UMIESZCZENIA

W BIP

INWESTOR

RODZAJ I ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, 

W PRZYPADKU BUDYNKU KUBATURA

IMIĘ I NAZWISKO ORAZ NUMER UPRAWNIEŃ PROJEKTANTA

POSTANOWIENIE O UZUPEŁNIENIU, DATA WYSŁANIA, DATA UZUPEŁNIENIA

DATA WYCOFANIA ZGŁOSZENIA PRZEZ INWESTORA, PRZEKAZANIE ZGODNOŚCI Z WŁAŚCIWOŚCIĄ, POZOSTAWIENIE BEZ ROZPOZNANIA

NR I DATA DECYZJI O SPRZECIWIE, DATA NADANIA / INFORMACJA O NIE WNIESIENIU SPRZECIWU

1

AGP.6743.2.2020.MM

03.01.2020

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

ul. W. Bandrowskiego 16

33-100 Tarnów

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku

ul. Gen. S. Sosabowskiego 24

15-182 Białystok

Budowa obiektu liniowego gazociągu średniego ciśnienia na działkach nr geod. 30230/1, 30229/4, 30229/1, 30228/5, 30231/6, 30222/1, 30222/3 zlokalizowanych przy ulicy Grunwaldzkiej w Suwałkach

mgr inż. Karol Brodowski

WAM/0076/POOS/04

 

 

Zaświadczenie

17.01.2020

2

AGP.6743.4.2020.MM

15.01.2020

Piotr Basiewicz Paweł Bagiński prowadzący dział gospod. pn.

PREMIUM INVEST P. BASIEWICZ P. BAGIŃSKI S.C.

ul. Podmiejska 2A

19-300 Ełk

Zewnętrzne instalacje wodociągowe wraz ze studnią wodomierzową, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa odprowadzająca wody opadowe za pomocą poletek retencyjno-rozsączających do gruntu na terenie dz. Nr geod. 22844/22, 22844/23 przy ul. Nowomiejskiej w Suwałkach

mgr inż. Krzysztof Kilikowski

SUW 91/90

 

Wycofano wniosek 04.02.2020

 

3

AGP.6743.7.2020.MM

20.01.2020

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

w Suwałkach Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 6A

16-400 Suwałki

Budowa sieci cieplnej wysokoparametrowej z przyłączami do budynków przy ul. Siedleckiej 11, 15, 19, 33 na działkach nr geod. 35251, 34829, 34867/2, 34842, 34850, 34852, 34854 w Suwałkach

mgr inż. Andrzej Urbanowicz

SUW 1/96

 

 

Bez sprzeciwu

10.02.2020

4

AGP.6743.9.2020.MM

27.01.2020

PGE Dystrybucja S.A

z siedzibą w Lublinie

ul. Garbarska 21a 

20-340 Lublin

Budowa przyłącza elektroenergetycznego kablowego SN 20kV do zasilenia hali produkcyjnej zapleczem socjalnym na działkach nr geod. 32963/60, 32965/5, 32965/6 położonej przy ul. Wojska Polskiego w Suwałkach

 

 

 

Bez sprzeciwu

17.02.2020

5

AGP.6743.11.2020.MM

04.02.2020

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

ul. W. Bandrowskiego 16

33-100 Tarnów

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku

ul. Gen. S. Sosabowskiego 24

15-182 Białystok

Budowa obiektu liniowego gazociągu średniego ciśnienia na działkach nr geod. 30845/7, 30845/2, 30845/1, 31134/1, 31134/2 zlokalizowanych przy ulicy Grunwaldzkiej w Suwałkach

mgr inż. Karol Brodowski

WAM/0076/POOS/04

 

 

Zaświadczenie

12.02.2020

6

AGP.6743.12.2020.MM

04.02.2020

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

ul. W. Bandrowskiego 16

33-100 Tarnów

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku

ul. Gen. S. Sosabowskiego 24

15-182 Białystok

Budowa obiektu liniowego gazociągu średniego ciśnienia na działkach nr geod. 34386, 34258, 34261 zlokalizowanych przy ulicy Łokietka w Suwałkach

mgr inż. Karol Brodowski

WAM/0076/POOS/04

 

 

Zaświadczenie

12.02.2020

7

AGP.6743.17.2020.MM

12.02.2020

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

ul. W. Bandrowskiego 16

33-100 Tarnów

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku

ul. Gen. S. Sosabowskiego 24

15-182 Białystok

Budowa obiektu liniowego gazociągu średniego ciśnienia na działkach nr geod. 34386, 34387, 34318/16 zlokalizowanych przy ulicy Łokietka w Suwałkach

mgr inż. Karol Brodowski

WAM/0076/POOS/04

 

 

Zaświadczenie

25.02.2020

8

AGP.6743.26.2020.MM

28.02.2020

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

ul. W. Bandrowskiego 16

33-100 Tarnów

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku

ul. Gen. S. Sosabowskiego 24

15-182 Białystok

Budowa obiektu liniowego gazociągu średniego ciśnienia na działkach nr geod. 30908, 31117, 31050 zlokalizowanych przy ulicy Chrobrego w Suwałkach

mgr inż. Karol Brodowski

WAM/0076/POOS/04

 

 

Zaświadczenie

13.03.2020

9

AGP.6743.33.2020.MM

06.03.2020

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

ul. W. Bandrowskiego 16

33-100 Tarnów

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku

ul. Gen. S. Sosabowskiego 24

15-182 Białystok

Budowa obiektu liniowego gazociągu średniego ciśnienia na działkach nr geod. 30900/7, 30908 zlokalizowanych przy ulicy Bolesława Krzywoustego w Suwałkach

mgr inż. Karol Brodowski

WAM/0076/POOS/04

 

 

Zaświadczenie

13.03.2020

10

AGP.6743.34.2020.MM

09.03.2020

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

w Suwałkach Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 6A

16-400 Suwałki

Budowa sieci cieplnej wysokoparametrowej z przyłączami do budynków przy ul. Różanej 11, 13, 19, 21, ul. Klasztornej 44, 46, 48, 50, 52, 57, 63 na działkach nr geod. 24220/1, 24221/1, 24222/1, 24223/1, 23380, 23279, 23469, 23345, 23346, 23349, 23483, 23350, 23366, 23484, 23476, 23475, 23474, 23473 w Suwałkach

mgr inż. Andrzej Urbanowicz

SUW 1/96

 

 

Bez sprzeciwu

30.03.2020

11

AGP.6743.39.2020.MM

11.03.2020

Gmina Miasto Suwałki

ul. Mickiewicza 1

16-400 Suwałki

Budowa linii kablowej oświetleniowej wraz z ustawieniem 5 latarni oświetleniowych na działkach oznaczonych nr geod.: 33027, 33007/1, 32999/22, 32999/23, 32999/24, 32999/13, 32999/30, 32999/27 ul. Spokojna w Suwałkach

 

 

 

Bez sprzeciwu

01.04.2020

12

AGP.6743.40.2020.MM

11.03.2020

Gmina Miasto Suwałki

ul. Mickiewicza 1

16-400 Suwałki

Budowa kablowej linii oświetleniowej wraz z ustawieniem 8 latarni na działkach nr geod. 30190/3, 30834/2, 30833/1, 30834/1, 30970/6, 30970/5, 30908, 30900/7, 30872/2, 30880/1, 30978/19 ul. Filipowska, Jana III Sobieskiego, Bolesława Krzywoustego, Władysława Jagiełły w Suwałkach

 

 

 

Bez sprzeciwu

01.04.2020

13

AGP.6743.44.2020.MM

18.03.2020

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

ul. W. Bandrowskiego 16

33-100 Tarnów

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku

ul. Gen. S. Sosabowskiego 24

15-182 Białystok

budowa obiektu liniowego gazociągu średniego cienienia w msc. Suwałki ul. Szpitalna cz. I, dz. nr 21750/8, 21750/10, 21750/11, 21979/2, 21997/5, 22064/2, 22065/1, 22066/1, 22070/1, 22071/1, 22089/4, 22090/2

mgr inż. Karol Brodowski

WAM/0076/POOS/04

 

 

Zaświadczenie

31.03.2020

14

AGP.6743.45.2020.MM

18.03.2020

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

ul. W. Bandrowskiego 16

33-100 Tarnów

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku

ul. Gen. S. Sosabowskiego 24

15-182 Białystok

budowa obiektu liniowego gazociągu średniego cienienia w msc. Suwałki ul. Szpitalna cz. II,

dz. nr  21997/5, 21998/1, 22063/3

mgr inż. Karol Brodowski

WAM/0076/POOS/04

 

 

Zaświadczenie

31.03.2020

15

AGP.6743.47.2020.MM

23.03.2020

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

ul. W. Bandrowskiego 16

33-100 Tarnów

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku

ul. Gen. S. Sosabowskiego 24

15-182 Białystok

Budowa obiektu liniowego gazociągu średniego ciśnienia w msc. Suwałki ul. Staszica 51A, 51B, dz. nr 30615, 30630

mgr inż. Karol Brodowski

WAM/0076/POOS/04

 

 

Zaświadczenie

31.03.2020

16

AGP.6743.48.2020.MM

23.03.2020

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

ul. W. Bandrowskiego 16

33-100 Tarnów

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku

ul. Gen. S. Sosabowskiego 24

15-182 Białystok

Budowa obiektu liniowego gazociągu średniego ciśnienia w msc. Suwałki ul. Łanowa 19, dz. nr 30675

mgr inż. Karol Brodowski

WAM/0076/POOS/04

 

 

Zaświadczenie

03.04.2020

17

AGP.6743.49.2020.MM

24.03.2020

PGE Dystrybucja S.A. z/s w Lublinie 20-340, ul. Garbarska 21a,

pełnomocnik: Gerard Kasiborski Firma GERO Gerard Kasiborski

Mała Huta 54

16-402 Suwałki

budowa sieci kablowych elektron-ergetycznych nn-0,4kV wraz ze złączami kablowymi ZK3 w miejscowości Suwałki, ul. Szpitalna na działkach o nr 21067/8, 21067/9, 21069/6, 21069/7, 21071/7, 21071/8 w celu zasilenia w energię elektryczną bloków wielorodzinnych A i D.

mgr inż. Gerard Michał Kasiborski

PDL/0161/PBE/17

 

 

Bez sprzeciwu

14.04.2020

18

AGP.6743.50.2020.MM

24.03.2020

PGE Dystrybucja S.A. z/s w Lublinie 20-340, ul. Garbarska 21a,

pełnomocnik: Gerard Kasiborski Firma GERO Gerard Kasiborski

Mała Huta 54

16-402 Suwałki

budowa sieci kablowych elektroenergetycznych nn-0,4kV wraz ze złączami kablowymi ZK3 w miejscowości Suwałki, ul. Szpitalna na działkach o nr 21067/8, 21067/6, 21067/4, 21067/9, 21067/10 w celu zasilenia w energię elektryczną bloków wielorodzinnych nr B, C, E i F

mgr inż. Gerard Michał Kasiborski

PDL/0161/PBE/17

 

 

Bez sprzeciwu

14.04.2020

19

AGP.6743.52.2020.MM

26.03.2020

PGE Dystrybucja S.A. z/s w Lublinie 20-340, ul. Garbarska 21a

pełnomocnik: Elżbieta Maria Rybak Usługi Projektowe

ul. Klonowa 43/47

16-400 Suwałki

budowa linii kablowej nN-0,4kV YAKXS 4x240 mm2 dł. L=241 m wraz ze złączami kablowymi na działkach nr 35533/1, 32445/52, 35533/7, 35533/2, 35236/12, 32444/2, 32445/59, 35236/3 do zasilania budynków mieszkalnych wielorodzinnych - I ETAP przy ul. Poznańska w Suwałkach

mgr inż. Elżbieta Maria Rybak

 

 

Bez sprzeciwu

16.04.2020

20

AGP.6743.53.2020.MM

26.03.2020

PGE Dystrybucja S.A. z/s w Lublinie 20-340, ul. Garbarska 21a

pełnomocnik: Elżbieta Maria Rybak Usługi Projektowe

ul. Klonowa 43/47

16-400 Suwałki

budowa linii kablowej nN-0,4kV YAKXS 4x240 mm2 dł. L=252 m, 2x YAKXS 4x240 mm2 dł. L=536 m wraz ze złączami kablowymi na działkach nr 35533/1, 32445/52, 35533/7, 35533/2, 35236/12, 32444/2, 35533/5, 35533/6, 32445/59, 35236/3 do zasilania budynków mieszkalnych wielorodzinnych - II ETAP przy ul. Poznańska w Suwałkach

mgr inż. Elżbieta Maria Rybak

 

 

Bez sprzeciwu

16.04.2020

21

AGP.6743.57.2020.EBA

03.04.2020

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

ul. W. Bandrowskiego 16

33-100 Tarnów

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku

ul. Gen. S. Sosabowskiego 24

15-182 Białystok

Budowa obiektu liniowego gazociągu średniego ciśnienia w msc. Suwałki ul. Ogrodowa 38 i 42,

dz. nr 30402/4, 30401/1, 30393, 30395/1

mgr inż. Karol Brodowski

WAM/0076/POOS/04

 

 

Zaświadczenie

08.04.2020

22

AGP.6743.66.2020.MM

17.04.2020

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

ul. W. Bandrowskiego 16

33-100 Tarnów

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku

ul. Gen. S. Sosabowskiego 24

15-182 Białystok

Budowa obiektu liniowego gazociągu średniego ciśnienia na działkach nr geod. 23438, 23550 zlokalizowanych przy ulicy Olszowej, Lipowej w Suwałkach

mgr inż. Karol Brodowski

WAM/0076/POOS/04

 

 

Zaświadczenie

24.04.2020

23

AGP.6743.67.2020.MM

16.04.2020

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

ul. W. Bandrowskiego 16

33-100 Tarnów

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku

ul. Gen. S. Sosabowskiego 24

15-182 Białystok

Budowa obiektu liniowego gazociągu średniego ciśnienia na działkach nr geod. 33666, 33621, 33665, 33646, 33664 zlokalizowanych przy ulicy Pogodna w Suwałkach

mgr inż. Karol Brodowski

WAM/0076/POOS/04

 

 

Zaświadczenie

08.05.2020

24

AGP.6743.68.2020.MM

16.04.2020

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

ul. W. Bandrowskiego 16

33-100 Tarnów

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku

ul. Gen. S. Sosabowskiego 24

15-182 Białystok

Budowa obiektu liniowego gazociągu średniego ciśnienia na działkach nr geod. 30512/1, 30595, 30596/1, 30586, 30584/1, 30534, 30608, 30591, 30529 zlokalizowanych przy ulicy Ogrodowej w Suwałkach

mgr inż. Karol Brodowski

WAM/0076/POOS/04

 

 

Zaświadczenie

06.05.2020

25

AGP.6743.69.2020.MM

16.04.2020

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

ul. W. Bandrowskiego 16

33-100 Tarnów

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku

ul. Gen. S. Sosabowskiego 24

15-182 Białystok

Budowa obiektu liniowego gazociągu średniego ciśnienia na działkach nr geod. 35320, 31923/10, 35330, 35340 zlokalizowanych przy ulicy Zastawie w Suwałkach

mgr inż. Karol Brodowski

WAM/0076/POOS/04

 

 

Zaświadczenie

06.05.2020

26

AGP.6743.78.2020.MM

30.04.2020

Milena i Łukasz Pałuska

ul. Zastawie 23

16-400 Suwałki

Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr geod. 31331/1, 31345/1, 31345/12 zlokalizowanych przy ul. Morskiej w Suwałkach

mgr inż. Andrzej Balunowski

SUW-106/85

 

 

Bez sprzeciwu

15.06.2020

27

AGP.6743.88.2020.MM

08.05.2020

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

ul. W. Bandrowskiego 16

33-100 Tarnów

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku

ul. Gen. S. Sosabowskiego 24

15-182 Białystok

Budowa obiektu liniowego gazociągu średniego ciśnienia na działkach nr geod. 30230/1, 30833/1, 30834/1, 30909/5, 30909/6 zlokalizowanych przy ulicy Filipowskiej, Jana III Sobieskiego, Bolesława Krzywoustego w Suwałkach

mgr inż. Karol Brodowski

WAM/0076/POOS/04

 

Wycofano wniosek 18.05.2020

 

28

AGP.6743.93.2020.MM

14.05.2020

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

w Suwałkach Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 6A

16-400 Suwałki

Budowa sieci cieplnej wysokoparametrowej z przyłączem do budynku przy ul. Kowalskiego 17 na działkach nr geod. 21280/8, 21586, 21589, 25200 w Suwałkach

mgr inż. Andrzej Urbanowicz

SUW 1/96

 

 

Bez sprzeciwu

15.06.2020

29

AGP.6743.95.2020.MM

18.05.2020

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

ul. W. Bandrowskiego 16

33-100 Tarnów

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku

ul. Gen. S. Sosabowskiego 24

15-182 Białystok

Budowa obiektu liniowego gazociągu średniego ciśnienia na działkach nr geod. 30230/1, 30833/1, 30834/1, 30909/5, 30909/6 zlokalizowanych przy ulicy Bolesława Krzywoustego w Suwałkach

mgr inż. Karol Brodowski

WAM/0076/POOS/04

 

 

Zaświadczenie

20.05.2020

30

AGP.6743.96.2020.MM

18.05.2020

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

ul. W. Bandrowskiego 16

33-100 Tarnów

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku

ul. Gen. S. Sosabowskiego 24

15-182 Białystok

Budowa obiektu liniowego gazociągu średniego ciśnienia na działkach nr geod. 23266, 23380, 23438, 23439 zlokalizowanych przy ulicy Lipowej, Olszowej, Kasztanowej, Jodłowej w Suwałkach

mgr inż. Karol Brodowski

WAM/0076/POOS/04

 

 

Zaświadczenie

27.05.2020

31

AGP.6743.97.2020.MM

18.05.2020

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

ul. W. Bandrowskiego 16

33-100 Tarnów

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku

ul. Gen. S. Sosabowskiego 24

15-182 Białystok

Budowa obiektu liniowego gazociągu średniego ciśnienia na działkach nr geod. 35250, 32640/11, 32648/12, 32698/3, 32698/4 zlokalizowanych przy ulicy Leśnej w Suwałkach

mgr inż. Karol Brodowski

WAM/0076/POOS/04

 

 

Zaświadczenie

27.05.2020

32

AGP.6743.103.2020.MM

28.05.2020

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

ul. W. Bandrowskiego 16

33-100 Tarnów

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku

ul. Gen. S. Sosabowskiego 24

15-182 Białystok

Budowa obiektu liniowego gazociągu średniego ciśnienia na działkach nr geod. 23570/3, 23570/5, 23581/5, 23590/5, 23590/7, 23591/1, 23592/1, 23593/1, 23645, 24229/3, 24804/4, 24804/5, 10484/31, 10484/32, 10484/48, 10484/49, 24627/1, 24444/2, 24444/3 zlokalizowanych przy ulicach Świerkowej, Kolejowej, Północnej, Różanej, Pileckiego w Suwałkach – Etap I

mgr inż. Karol Brodowski

WAM/0076/POOS/04

 

 

Zaświadczenie

19.06.2020

33

AGP.6743.105.2020.MM

01.06.2020

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

ul. W. Bandrowskiego 16

33-100 Tarnów

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku

ul. Gen. S. Sosabowskiego 24

15-182 Białystok

Budowa obiektu liniowego gazociągu średniego ciśnienia na działce nr geod. 32083 zlokalizowanej przy ulicy Ułanów Grochowskich w Suwałkach

mgr inż. Karol Brodowski

WAM/0076/POOS/04

 

 

Zaświadczenie

22.06.2020

34

AGP.6743.113.2020.MM

10.06.2020

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

ul. W. Bandrowskiego 16

33-100 Tarnów

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku

ul. Gen. S. Sosabowskiego 24

15-182 Białystok

Budowa obiektu liniowego gazociągu średniego ciśnienia na działce nr geod. 30333/1, 30410, 30423, 30424/1, 30429/1, 30430/1, 34581 zlokalizowanej przy ulicy Kołłątaja w Suwałkach

mgr inż. Karol Brodowski

WAM/0076/POOS/04

 

 

Zaświadczenie

23.06.2020

35

AGP.6743.119.2020.MM

17.06.2020

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

ul. W. Bandrowskiego 16

33-100 Tarnów

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku

ul. Gen. S. Sosabowskiego 24

15-182 Białystok

Budowa obiektu liniowego gazociągu średniego ciśnienia na działce nr geod. 30845/1, 31331/2 zlokalizowanej przy ulicy Bakałarzewskiej w Suwałkach

mgr inż. Karol Brodowski

WAM/0076/POOS/04

Postanowienie

06.07.2020

 

 

36

AGP.6743.124.2020.MM

22.06.2020

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

ul. W. Bandrowskiego 16

33-100 Tarnów

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku

ul. Gen. S. Sosabowskiego 24

15-182 Białystok

Budowa obiektu liniowego gazociągu średniego ciśnienia na działce nr geod. 31038/5 zlokalizowanej przy ulicy Warneńczyka w Suwałkach

mgr inż. Karol Brodowski

WAM/0076/POOS/04

 

 

Zaświadczenie

08.07.2020

37

AGP.6743.127.2020.MM

24.06.2020

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

ul. W. Bandrowskiego 16

33-100 Tarnów

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku

ul. Gen. S. Sosabowskiego 24

15-182 Białystok

Budowa obiektu liniowego gazociągu średniego ciśnienia na działce nr geod. 10153, 1025/1 zlokalizowanej przy ulicy Leśnej (Żeromskiego, Noniewicza) w Suwałkach

mgr inż. Karol Brodowski

WAM/0076/POOS/04

 

Wycofano wniosek 26.06.2020

 

38

AGP.6743.129.2020.MM

26.06.2020

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

ul. W. Bandrowskiego 16

33-100 Tarnów

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku

ul. Gen. S. Sosabowskiego 24

15-182 Białystok

Budowa obiektu liniowego gazociągu średniego ciśnienia na działce nr geod. 10153, 10205/1 zlokalizowanej przy ulicy Żeromskiego w Suwałkach

mgr inż. Karol Brodowski

WAM/0076/POOS/04

 

 

Zaświadczenie

10.07.2020

39

AGP.6743.132.2020.MM

30.06.2020

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

ul. W. Bandrowskiego 16

33-100 Tarnów

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku

ul. Gen. S. Sosabowskiego 24

15-182 Białystok

Budowa obiektu liniowego gazociągu średniego ciśnienia na działkach nr geod. 24444/3, 24447, 24448, 24446/6, 24815/5 zlokalizowanych przy ulicy Północnej w Suwałkach – Etap II

mgr inż. Karol Brodowski

WAM/0076/POOS/04

 

 

Zaświadczenie

13.07.2020

40

AGP.6743.154.2020.ESP

27.07.2020

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

ul. W. Bandrowskiego 16

33-100 Tarnów

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku

ul. Gen. S. Sosabowskiego 24

15-182 Białystok

Budowa obiektu liniowego gazociągu średniego ciśnienia na działkach nr geod. 33555/2 zlokalizowanych przy ulicy Utrata,-Pogodna

w Suwałkach

 

mgr inż. Karol Brodowski

WAM/0076/POOS/04

 

 

Zaświadczenie

30.07.2020

41

AGP.6743.168.2020.SZ

06.08.2020

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

ul. W. Bandrowskiego 16

33-100 Tarnów

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku

ul. Gen. S. Sosabowskiego 24

15-182 Białystok

Budowa obiektu liniowego gazociągu średniego ciśnienia na działce nr geod. 35320 zlokalizowanej przy ulicy Węgierskiej w Suwałkach

mgr inż. Karol

Brodowski

 

WAM/0076/POOS/04

 

 

Zaświadczenie

12.08.2020

42

AGP.6743.172.2020.GM

10.08.2020

PGE Dystrybucja S.A. z/s w Lublinie 20-340,

ul. Garbarska 21a

pełnomocnik: PHU PRO-GRES

Marian Malinowski

ul. Kościuszki 110 / 3

16-400 Suwałki

Budowa sieci elektroenergetycznej nN-0,4kV obejmującej:

budowę linii kablowej nN-0,4kV wraz ze złączami kablowymi ZK na działkach nr 23648/39, 23653, 23648/25, 25313, 25314/2, 25314/1

rozbiórkę linii kablowej nN-0,4kV na działkach nr 23648/39, 25313, 25314/2, 25314/1

 

mgr inż. Marian Malinowski

 

PDL/0137/POOE/11

 

 

 

43

AGP.6743.175.2020.GM

10.08.2020

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

ul. W. Bandrowskiego 16

33-100 Tarnów

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku

ul. Gen. S. Sosabowskiego 24

15-182 Białystok

Budowa obiektu liniowego gazociągu średniego ciśnienia w msc. Suwałki ul. Dębowa na dz. nr 23150, 23170, 23043

mgr inż. Karol

Brodowski

 

WAM/0076/POOS/04

 

 

Zaświadczenie

02.09.2020

44

AGP.6743.176.2020.GM

10.08.2020

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

ul. W. Bandrowskiego 16

33-100 Tarnów

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku

ul. Gen. S. Sosabowskiego 24

15-182 Białystok

Budowa obiektu liniowego gazociągu średniego ciśnienia w msc. Suwałki ul. Filipowska na dz. nr 30198/3, 35572, 35574

mgr inż. Karol

Brodowski

 

WAM/0076/POOS/04

 

 

Zaświadczenie

02.09.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Małgorzata Włoskowska - Naczelnik Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej

Data wytworzenia: 2020-01-23

Wprowadzający: Grażyna Mularczyk

Modyfikujący: Grażyna Mularczyk

Data modyfikacji: 2020-09-03

Opublikował: Grażyna Mularczyk

Data publikacji: 2020-01-23