Rejestr zgłoszeń budowy 2017

L.p.

NR I DATA WPŁYWU ZGŁOSZENIA

DATA UMIESZCZENIA W BIP

INWESTOR

RODZAJ I ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO,

W PRZYPADKU BUDYNKU KUBATURA

IMIĘ I NAZWISKO ORAZ NUMER UPRAWNIEŃ PROJEKTANTA

POSTANOWIENIE O UZUPEŁNIENIU, DATA WYSŁANIA, DATA UZUPEŁNIENIA

DATA WYCOFANIA ZGŁOSZENIA PRZEZ INWESTORA, PRZEKAZANIE ZGODNOŚCI Z WŁAŚCIWOŚCIĄ, POZOSTAWIENIE BEZ ROZPOZNANIA

NR I DATA DECYZJI O SPRZECIWIE, DATA NADANIA / INFORMACJA O NIE WNIESIENIU SPRZECIWU

1

AGP.6743.8.2017.EŁ

13.01.2017

 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
w Suwałkach Sp. z o.o.

Przebudowa sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej (z siecią monitoringu) od komory C/8 do C-8/1B na działkach 11217, 10821/10, 11816/19 położonych w Suwałkach,

ul. 1 Maja

mgr inż. Andrzej Urbanowicz SUW 1/96

 

 

 

Bez sprzeciwu

02.02.2017 r.

2

AGP.6743.9.2017.EŁ

13.01.2017

 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
w Suwałkach Sp. z o.o.

Przebudowa sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej (z siecią monitoringu) od komory C/8 do C-8/1 na działkach 11217, 10888/1, 11816/19 położonych w Suwałkach,

ul. 1 Maja

mgr inż. Andrzej Urbanowicz SUW 1/96

 

 

 

Bez sprzeciwu

02.02.2017 r.

3

AGP.6743.11.2017.EŁ

24.01.2017

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
w Suwałkach Sp. z o.o.

Przebudowa sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej (z siecią monitoringu) od komory P-13/2/1 do P-13/2/1A na działkach 21537/2, 21536/7 położonych w Suwałkach, ul. Andersa

mgr inż. Andrzej Urbanowicz SUW 1/96

Bez sprzeciwu

13.02.2017 r.

4

AGP.6743.12.2017.EŁ

24.01.2017
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
w Suwałkach Sp. z o.o.

Przebudowa sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej (z siecią monitoringu) od komory P-13A do P-13/2/1 na działkach 21537/2 położonych w Suwałkach, ul. Andersa

mgr inż. Andrzej Urbanowicz SUW 1/96

Bez sprzeciwu

13.02.2017 r.
5

AGP.6743.17.2017.EŁ

02.02.2017

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
w Suwałkach Sp. z o.o

Przebudowa sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej (z siecią monitoringu) od komory O-3/3 do O-3/3A na działkach o nr ewidencyjnych gruntów 25474, 25509, 21296, 21297/2, 21298/4 położonych w Suwałkach, ul. L. Paca

mgr inż. Andrzej Urbanowicz SUW 1/96

Bez sprzeciwu

22.02.2017 r.
6

AGP.6743.18.2017.EŁ

02.02.2017

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
w Suwałkach Sp. z o.o

Przebudowa sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej (z siecią monitoringu) od komory O-3 do O-3/5 na działkach o nr ewidencyjnych gruntów 25152, 25393, 25394, 25738, 21249, 21296, 21297/2 położonych w Suwałkach, ul. L. Paca

mgr inż. Andrzej Urbanowicz SUW 1/96

Bez sprzeciwu

22.02.2017 r.
7

AGP.6743.39.2017.BR

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
w Suwałkach Sp. z o.o

Budowa sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej z siecią monitoringu od komory C-8 do C-8B na działkach o nr ewid. gruntów 11816/19, 11241, 11217, 11816/14, 11259 i 11269/12 położonych w Suwałkach przy ul. 1. Maja, Osiedle II i ul. Ciesielskiej

mgr inż. Andrzej Urbanowicz SUW 1/96

Bez sprzeciwu

22.02.2017
8

AGP.6743.48.2017.BR

28.03.2017

PGE Dystrybucja S.A.

z siedzibą w Lublinie

Budowa linii kablowej
nn-0,4 kV YAKS 4x240mm2 wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi na działkach nr 35288/4, 33921/4, 32920/33, 33920/11 do zasilania budynków mieszkalnych przy ul. S. Staniszewskiego
w Suwałkach

mgr inż. Elżbieta Rybak

SUW 131/85

Bez sprzeciwu

22.02.2017
9

AGP.6743.67.2017.BR

19.04.2017

MATRIX

Cezary Taraszkiewicz

Budowa sieci szerekopasmowej w technologii FTH na działkach o nr ewid.: 33474/1, 33473/1

32962/3, 32953/6 położonych w Suwałkach, przy ul. Sportowej, Walerego Romana, Innowacyjnej

mgr inż. Mariusz Citko

PDL/0112/

PWOT/11

Bez sprzeciwu

11.05.2017
10

AGP.6743.84.2017.BR

4.05.2017

PGE Dystrybucja S.A.

z siedzibą w Lublinie

Budowa linii kablowej
nN-0,4 kV wraz ze złączami kablowymi na działkach o nr ewid.: 22938/8, 22938/3 i 22938/7 w Suwałkach, przy ul. S. Buczyńskiego

mgr inż. Marian Malinowski

PDL/0137/
POOE/11

Bez sprzeciwu

26.05.2017
11

AGP.6743.87.2017.BR

8.05.2017

PGE Dystrybucja S.A.

z siedzibą w Lublinie

Budowa linii kablowej
nN-0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi na działkach o nr ewid.: 31869, 31872, 31879/2, 31913/25, 35411w Suwałkach, przy ul. Powstańców Sląskich

mgr inż. Elżbieta Rybak

SUW 131/85

Bez sprzeciwu

30.05.2017
12

AGP.6743.90.2017.BR

9.05.2017

JERONIMO MARTINS POLSKA S.A

ul. Żniwna 5

60-025 Kostrzyń

Przebudowa elektroenergetycznej linii kablowej nN-0,4 kV na dz. nr ewid. gruntów 32999/7 przy ul. Wojska Polskiego w Suwałkach

Stanisław Olejnik

SUW 32/88

Bez sprzeciwu

31.05.2017
13

AGP.6743.111.2017.BR

31.05.2017
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
w Suwałkach Sp. z o.o
Budowa sieci ciepłowniczej z siecią monitoringu od pkt C-8B do C-8C na działkach o nr ewid.: 11269/12, 11305/1, 11305/2, 10978, 10977, 11309/1, 10970, 10982, 10968, 10964/2, 10963 mgr inż. Andrzej Urbanowicz SUW 1/96

Bez sprzeciwu

23.07.2017
14

AGP.6743.129.2017.BR

12.062017

PGE Dystrybucja S.A.

z siedzibą w Lublinie

Budowa linii kablowej nN-0,4kV wraz ze złączami kablowymi ZK na działkach o nr ewid.: 22849/18, 25762/6, 25762/2, 25762/5 przy ul. K. Brzostowskiego i Gen. K. Pułaskiego

mgr inż. Marian Malinowski

PDL/0137/
POOE/11
15

AGP.6743.142.2017.BR

28.06.2017

DUON Dystrybucja S.A.

Wysogotowo,
ul. Serdeczna 8

62-081 Przeźmierowo

Budowa przyłącza gazowego o średnicy d 125 do zakładu produkcyjnego „MISPOL” na działkach o nr ewid.: 32864/8, 32889/13, 32889/7, 32889/5, 32890/3, 32890/1, 32891/53

mgr inż. Danuta Piszczatowska

SUW 75/90

16

AGP.6743.143.2017.BR

28.06.2017

DUON Dystrybucja S.A.

Wysogotowo,
ul. Serdeczna 8

62-081 Przeźmierowo

Budowa przyłącza gazowego średnicy d 180 do zakładu produkcyjnego „MISPOL” na działkach o nr ewid.: 32777/19, 35143/2, 32803/7, 32803/2, 32848, 32850/5, 32850/3, 32893, 32892/4

mgr inż. Danuta Piszczatowska

SUW 75/90

17

AGP.6743.144.2017.BR

30.06.2017

PGE Dystrybucja S.A.

z siedzibą w Lublinie

Budowa przyłącza kablowego
nN do zasilania budynku mieszkalnego, na działkach o nr ewid.: 12367, 12375, 12374, 11062/4, 11052/1, 11053/1, 11064/6, 11055/7, 11055/1 w Suwałkach, przy ul. Księdza J.J. Zawadzkiego

mgr inż. Anna Dobrzycka

PDL/0183/
PWBE/15

18

AGP.6743.189.2017.EBA

22.08.2017

Andrzej Soroka

ul.Zastawie 141M

16-400 Suwałki

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Suwałkach, przy ul. Zastawie, działka nr geod. 35312

mgr inż. Henryk Sienkiewicz


SUW-18/83 SUW-48/98

Wniosek wycofano dnia 23.08.2017r.
19

AGP.6743.204.207.BR

21.09.2017

MATRIX

Cezary Taraszkiewicz

Budowa kanalizacji kablowej telekomunikacyjnej dla kabli światłowodowych w nowoczesnej technologii FTTH na działkach . 33255/4, 33027, 33111, 33112, 33121, 33143, 33197, 33218, 33280, 333393, 33473, 3357, 33358, 33359, 33374, 33393, 33408, 33409, 33032/1, 33033/1, 33034/1, 33035/2, 33036/1, 33038/7, 33039/1, 33107/1, 33120/4, 33177/2, 33227/5, 33301/1, 33330/3, 33419/2, 33007, 32999/11, 32999/13, 32999/15, 33331/5, 32999/14, 35225, 33259, 33401/3, 33092, 33316

mgr inż. Teresa Wojtkiewicz

0348/97/U/ PITiP W-wa

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Małgorzata Włoskowska - Naczelnik Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej

Data wytworzenia: 2017-06-29

Wprowadzający: Grażyna Mularczyk

Data modyfikacji: 2017-10-03

Opublikował: Grażyna Mularczyk

Data publikacji: 2017-01-19