Wykaz decyzji celu publicznego

OBWIESZCZENIE
 

Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) Prezydent Miasta Suwałk informuje, iż w 2006r. wydane zostały następujące decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:

 
 
Lp.
Nr decyzji
Z dnia
Wnioskodawca
Przedmiot inwestycji
1.
AGP-II-7331-191/05
03.01.2006r.

Zakład Energetyczny Białystok S.A. Rejon Energetyczny Suwałki

Budowa linii kablowej nn-0,4kV od złącza nr 8 do złącza nr 15 przy ul. Bakałarzewskiej w Suwałkach.

2.
AGP-I-7331-246/05/06
06.01.2006r.

Miejska Dyrekcja Inwestycji w Suwałkach

Utwardzenie alejek na terenie parku przy ul. Putry wraz z budową kanalizacji deszczowej

3.
AGP-I-7331-239/05/06
17.01.2006r.

Miejska Dyrekcja Inwestycji w Suwałkach

Ulice na osiedlu Piastowskim
4.
AGP-II-7331-168/05
17.012006r.

Zakład Energetyczny Białystok S.A. Rejon Energetyczny Suwałki

Budowa linii kablowej nn-0,4kV wraz ze złączami i przyłączami do budynków mieszkalnych oraz demontaż istniejącej linii napowietrznej.

5.
AGP-I-7331-235/05/06
06.02.2006r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o.

w Suwałkach

Budowa wodociągu (odgałęzienie na wschód od ul. Bakałarzewskiej)

6.
AGP-II-7331-235/05
08.02.2006r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o.

w Suwałkach

Budowa odgałęzień wodociągowych i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Mareckiego i Utrata.

7.
AGO-II-7331-237/05
08.02.2006r.

Miejska Dyrekcja Inwestycji w Suwałkach

Przebudowa ulicy Sportowej na odcinku od ulicy Wojska Polskiego do działki o numerze 32962/3.

8.
AGP-I-7331-1/06
08.02.2006r.

Miejska Dyrekcja Inwestycji w Suwałkach

Przebudowa wyjścia wraz ze schodami przy Szkole Podstawowej nr 10 w Suwałkach

9.
AGP-II-7331-3/06
13.02.2006r.

Zakład Energetyczny Białystok S.A. Rejon Energetyczny Suwałki

Budowa linii kablowej SN-20kV z projektowanej stacji transformatorowej „OSiR” do istniejącej stacji „Wesoła”.

10.
AGP-I-7331-222/05
09.03.2006r.

Miejska Dyrekcja Inwestycji w Suwałkach

Budowa ulicy Dąbrówka na odcinku od przejazdu kolejowego do posesji przy ul. Dąbrówka 5.

11.
AGP-I-7331-244/05
09.03.2006r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o.

w Suwałkach

Budowa sieci wodociągowej wraz z przejściem przez jezdnię Suwałki Szypliszki oraz odgałęzień do gospodarstw na terenie sołectwa Szwajcaria w Suwałkach.

12.
AGP-II-7331-27/06
09.03.2006r.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

Sp. z o.o. w Suwałkach

Budowa sieci cieplnej i monitoringu od istniejącej sieci przy ul. Świerkowej i Nowomiejskiej wraz z przyłączami do 16 budynków mieszkalnych dł. ok. 770mb.

13.
AGP-II-7331-29/06
09.03.2006r.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

Sp. z o.o. w Suwałkach

Budowa sieci cieplnej i monitoringu od komory C-5 wzdłuż ulic Utrata i Waryńskiego dł. ok. 250mb.

14.
AGP-II-7331-30/06
09.03.2006r.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

Sp. z o.o. w Suwałkach

Budowa sieci cieplnej i monitoringu od komory C-4/6 wzdłuż ulic Sejneńskiej i Przytorowej wraz z przyłączami dł. ok. 270mb.

15.

AGP-I-7331- 243/05

10.03.2006r.

Miejska Dyrekcja Inwestycji w Suwałkach

Przebudowa ul. Utrata i Podhorskiego w ciągu drogi krajowej nr 8 granica państwa - budowa Zdrój – Wrocław –Białystok – Suwałki – Budzisko.

16.
AGP-I-7331-3/06
14.03.2006r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o.

w Suwałkach

Budowa sieci wodociągowej w ulicy Reymonta na odcinku od wodociągu Ø 800 długości ok. 500m.

17.
AGP-II-7331-190/05/06
15.03.2006r.

Zakład Energetyczny Białystok S.A. Rejon Energetyczny Suwałki

Budowa linii kablowej nn-0,4 kV od stacji transformatorowej przy rondzie ul. Bakałarzewskiej do złącza nr 8.

18.
AGP-II-7331-28/06
20.03.2006r.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

Sp. z o.o. w Suwałkach

Budowa sieci cieplnej i monitoringu wraz z przyłączami do obiektów wzdłuż ulicy Wojska Polskiego do tereny jednostki wojskowej dł. ok. 1200mb.

19.

AGP-II-7331- 15/06

29.03.2006r.

Miejska Dyrekcja Inwestycji w Suwałkach

Budowa grawitacyjnej i ciśnieniowej sieci kanalizacji sanitarnej usytuowanej w rejonie ul. Sportowej wraz z budową przepompowni ścieków i linii zasilającej tę przepompownię.

20.
AGP-II-7331-33/06
30.03.2006r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o.

w Suwałkach

Wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Zwrotniczej wraz z odgałęzieniami do granic posesji.

21.
AGP-I-7331-256/05
31.03.2006r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o.

w Suwałkach

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicach Reymonta i Zacisze.

22.

AGP-II-7331- 31/06

04.04.2006r.

Miejska Dyrekcja Inwestycji w Suwałkach

Budowa wylotu sieci kanalizacji deszczowej wraz z umocnieniem skarpy i dna rzeki Czarnej Hańczy służącego odwodnieniu Parku Naukowo Technologicznego Polska Wschód w Suwałkach.

23.
AGP-II-7331-13/06
07.04.2006r.

Zakład Energetyczny Białystok S.A. Rejon Energetyczny Suwałki

Przebudowa istniejącej linii napowietrznej SN-20kV Papiernia odgałęzienie na stacje transformatorowe przy ul. Mieszka w Suwałkach.

24.
AGP-II-7331-64/06
24.04.2006r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o.

w Suwałkach

Budowa sieci wodociągowej Ø 110 na odcinku ok. 220m na terenie sołectwa Szwajcaria.

25.
AGP-II-7331-38/06
10.05.2006r.

Miejska Dyrekcja Inwestycji w Suwałkach

Budowa ulicy Poznańskiej na odcinku od ulicy Warszawskiej do ulicy Leśnej w Suwałkach

26.
AGP-II-7331-81/06
12.05.2006r.

Miejska Dyrekcja Inwestycji w Suwałkach

Budowa linii kablowej zasilającej oświetlenie ulicy Sportowej oraz budowa linii kablowej nn zasilającej budynki Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach

27.
AGP-II-7331-102/06
17.05.2006r.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

Sp. z o.o. w Suwałkach

Zmiana decyzji AGP-II-7331-81/05 z dnia 30.05.2005r.

28.
AGP-II-7331-78/06
21.06.2006r.

Miejska Dyrekcja Inwestycji w Suwałkach

Przebudowa mostu przez rzekę Czarną Hańczę w Suwałkach w ciągu drogi wojewódzkiej.

29.
AGP-II-7331-120/06
07.07.2006r.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

Sp. z o.o. w Suwałkach

Budowa sieci cieplnej i monitoringu od istniejącej sieci przy K-32 do komory C-1 o łącznej długości ok. 300mb przy ul. Utrata w Suwałkach

30.
AGP-II-7331-126/06
13.07.2006r.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

Sp. z o.o. w Suwałkach

Budowa sieci cieplnej i monitoringu od  komory C-4 i C-5 o łącznej długości ok. 200mb przy ul. Utrata w Suwałkach

31.
AGP-II-7331-113/06
11.07.2006r.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

Sp. z o.o. w Suwałkach

Budowa sieci cieplnej i monitoringu wraz z przyłączami do budynków Straży Pożarnej i Pogotowia Ratunkowego w Suwałkach

32.
AGP-II-7331-92/06
04.08.2006r.

Miejska Dyrekcja Inwestycji w Suwałkach

Przebudowa ulicy Szwajcaria w Suwałkach położonej po stronie zachodniej  drogi krajowej nr 8.

 


Metryka strony

Udostępniający: Małgorzata Włoskowska - Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2008-12-31

Modyfikujący: Zenon Rytwiński

Data modyfikacji: 2008-12-31

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2008-12-31