Zadania priorytetowe w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz zadania w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego do realizacji w 2010 roku.

Stosownie do uregulowań zawartych w § 8 pkt.1 załącznika do uchwały nr XXXI/358/05 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie przyjęcia Karty współpracy samorządu Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, Urząd Miejski w Suwałkach przedkłada w załączeniu propozycję dotyczącą priorytetowych zadań w w/w obszarach.

 

 Ewentualne uwagi i propozycje prosimy składać w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, 16 - 400 Suwałki, pokój nr 4 lub drogą elektroniczną na adres: zps@um.suwalki.pl lub dszczesna@um.suwalki.pl  w terminie do dnia 10 sierpnia 2009 r.

Metryka strony

Udostępniający: Honorata Rudnik - Wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2009-07-21

Modyfikujący: Zenon Rytwiński

Data modyfikacji: 2009-07-21

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2009-07-21