Wykaz zadań priorytetowych w dziedzinie kultury i turystyki na rok 2010

Urząd Miejski w Suwałkach przedstawia propozycje zadań priorytetowych w dziedzinie kultury i turystyki na 2010 rok. Ewentualne uwagi w tej sprawie prosimy składać listownie na adres: Wydział Kultury, Turystyki i Promocji Urząd Miejski w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki lub drogą elektroniczną na adres: kt@um.suwalki.pl do dnia 08.08.2009 r.
Zadania priorytetowe w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i tradycji:
1.Wspieranie projektów o szczególnym znaczeniu dla miasta i jego mieszkańców.
2. Wspieranie projektów kulturalnych i artystycznych związanych z ważnymi dla miasta rocznicami, w tym szczególnie z obchodami 100 - lecia śmierci Marii Konopnickiej.
3. Wspieranie działań związanych z upowszechnianiem szerokiego uczestnictwa w kulturze ze szczególnym uwzględnieniem edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży.
4. Wspieranie środowisk kombatanckich w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji patriotycznych i narodowych.
5. Wspieranie inicjatyw związanych z ochroną i popularyzowaniem tradycji i dziedzictwa kulturowego Suwałk i Suwalszczyzny.
6. Upowszechnienie czytelnictwa i znaczących niekomercyjnych publikacji o tematyce kulturalnej bądź związanych tematem lub osobą twórcy z Suwałkami.
Zadania priorytetowe w dziedzinie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci
i młodzieży:
1. Wspieranie działań w zakresie tworzenia nowych produktów turystycznych, szczególnie z zakresu turystyki aktywnej.
2. Wspieranie działań z zakresu turystyki wodnej i ratownictwa.
3. Wspieranie szkoleń i doskonalenia kadry w zakresie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży.
4. Wspieranie działań w zakresie aktywnego wypoczynku mieszkańców Suwałk.

Metryka strony

Udostępniający: Alicja Andrulewicz - Wydział Kultury Turystyki i Promocji

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2009-07-21

Modyfikujący: Zenon Rytwiński

Data modyfikacji: 2009-07-21

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2009-07-21