Informacja o wnioskach, które wpłynęły do dnia 15.03.2020 r.

INFORMACJA

W terminie do dnia 15.03.2020 r., określonym w Uchwale Nr XXXI/378/2017 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie Miasta Suwałki (t.j. Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 20 grudnia 2019 r., poz. 6270), wpłynęły trzy wyszczególnione poniżej wnioski o udzielenie dotacji.

Lp.

Zabytek / adres

Wnioskodawca

Wskazany we wniosku

zakres dofinansowania

1.

budynek

przy ul. Kamedulskiej 14

właściciel prywatny

remont dachu

2.

budynek

przy ul. T. Kościuszki 94

właściciel prywatny

remont dachu

3.

 

budynek

przy ul. E. Plater 1

Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców
w Suwałkach

remont elewacji

z up. Prezydenta Miasta Suwałk

Miejski Konserwator Zabytków

Adam Żywiczyński

Suwałki, 23 marca 2020 r.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Żywiczyński - Miejski Konserwator Zabytków

Data wytworzenia: 2020-03-23

Wprowadzający: Adam Tyczkowski

Modyfikujący: Adam Tyczkowski

Data modyfikacji: 2020-03-24

Opublikował: Adam Tyczkowski

Data publikacji: 2020-03-24