Informacja o terminie składania wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach.

Informacja o terminie składania wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach.


     Informuje się, że z dniem 1 stycznia 2020 roku właściciele budynków wpisanych do rejestru zabytków na terenie Miasta Suwałki mogą ubiegać się o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy tych zabytkach.
     Formularze wniosków na dotacje są dostępne na stronie:
https://cu.wrotapodlasia.pl/CU.Public/KUP/Search?uId=10129&cat=2204&sort=name_asc&pg=1&items=20 oraz w Biurze Konserwatora Zabytków w Suwałkach. Wnioski można składać w terminie do 15 marca 2020 roku.
     Szczegółowe informacje o zasadach udzielania dotacji można znaleźć
w Uchwale Nr XXXI//378/2017 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 marca 2017 r.
w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie Miasta Suwałki (t.j. Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 20 grudnia 2019 r., poz. 6270) dostępnej na stronie: https://www2.bialystok.uw.gov.pl/Akty+prawne/Dzienniki+Urzedowe+Wojewodztwa+Podlaskiego.htm i w Biurze Konserwatora Zabytków w Suwałkach.


Z upoważnienia Prezydenta Miasta Suwałk
 
                Adam Żywiczyński
        Miejski Konserwator Zabytków

Suwałki, dnia 24 stycznia 2020 roku.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Żywiczyński - Miejski Konserwator Zabytków

Data wytworzenia: 2020-01-30

Wprowadzający: Adam Tyczkowski

Modyfikujący: Adam Tyczkowski

Data modyfikacji: 2020-01-30

Opublikował: Adam Tyczkowski

Data publikacji: 2020-01-30