Informacja o wnioskach o dotację, które wpłynęły do dnia 30 kwietnia 2018

INFORMACJA

       W terminie do dnia 30.04.2018 r. określonym w uchwale NR XXXI/378/2017 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie Miasta Suwałki (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2017 r. poz. 1356) wpłynęło 8 wyszczególnionych poniżej wniosków o udzielenie dotacji.

 Lp.

 Zabytek / adres

 Wnioskodawca

 Wskazany we wniosku zakres dofinansowania

 1.

 budynek

przy ul. W. Gałaja 43

 

Grażyna Szymaniak

 

 remont elewacji

 2.

 kościół parafialny rzymskokatolicki

pw. św. Aleksandra

pl. Marszałka Jozefa

Piłsudskiego

 

Parafia Rzymskokatolicka

pw. św. Aleksandra

w Suwałkach

 

 remont elewacji

frontowej (etap I)

 3.

 

 kamienica

ul. Kościuszki 96

 Wspólnota Mieszkaniowa

budynku ul. Kościuszki 96

 

 remont dachu

 

 

4.

 

 kamienica

ul. Kościuszki 57

 Wspólnota Mieszkaniowa

budynku ul. Kościuszki 57

 

 remont dachu

 

 5.

 kamienica

ul. T. Kościuszki 94

 Klaudiusz Błażewicz

 

remont dachu i elewacji

 

 6.

 kamienica

ul. T. Kościuszki 59

 Piotr Nawrocki

Mateusz Nawrocki

 remont dachu

 7.

 

kamienica

ul. A. Mickiewicza 5

 

  Emil Bajer

 

 remont elewacji

 

 8.

 kościół ewangelicko-augsburski

ul. T. Kościuszki 12

w Suwałkach

 Parafia Ewangelicko- Augsburska

 

 remont dachu

 

z up. Prezydenta Miasta Suwałk

Miejski Konserwator Zabytków

Adam Żywiczyński

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Żywiczyński - Miejski Konserwator Zabytków

Data wytworzenia: 2018-05-21

Wprowadzający: Andrzej Czupryński

Modyfikujący: Andrzej Czupryński

Data modyfikacji: 2018-05-22

Opublikował: Andrzej Czupryński

Data publikacji: 2018-05-22