Informacja o termie składania wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy tych zabytkach.


Informacja o terminie składania wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy tych zabytkach.

 

     W budżecie Miasta Suwałki na rok 2018 przewidziano kwotę 200 000 zł na dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy tych zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie miasta Suwałki. Wnioski można składać w terminie   do dnia 30 kwietnia 2018 roku.

     Szczegółowe informacje o zasadach udzielania dotacji zawarte są w uchwale Nr XXXI/378/2017 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie Miasta Suwałki (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2017 r. poz. 1356).

     Uchwała oraz wzór wniosku dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej (zakładka - akty prawne) i w Urzędzie Miejskim w Suwałkach, Biurze Konserwatora Zabytków przy ul. T. Noniewicza 71A (pok. 101 i 201).

 

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Suwałk

 

                Adam Żywiczyński

        Miejski Konserwator Zabytków

Suwałki, dnia 25 stycznia 2018 roku

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Żywiczyński - Miejski Konserwator Zabytków

Data wytworzenia: 2018-01-25

Wprowadzający: Michał Nowicki

Modyfikujący: Michał Nowicki

Data modyfikacji: 2018-01-25

Opublikował: Michał Nowicki

Data publikacji: 2018-01-25