Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie w 2017 r. dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie Miasta Suwałki

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie w 2017 r. dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie Miasta Suwałki

 

          W budżecie Gminy Miasto Suwałki na 2017 rok na dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru przeznaczono kwotę 200 000 zł. Zasady udzielania dotacji zawarte są w uchwale Nr XXXI/378/2017 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zasad dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie Miasta Suwałki (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 5 kwietnia 2017 r., poz. 1356). Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  Wnioski o udzielenie dotacji można składać do dnia 30 kwietnia 2017 r.

Treść uchwały z formularzem wniosku dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej bip.um.suwalki.pl (zakładka - AKTY PRAWNE) oraz w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków przy ul. T. Noniewicza 71A w Suwałkach (pok. 101) i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

 

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Suwałk

                Adam Żywiczyński

       Miejski Konserwator Zabytków

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Żywiczyński - Miejski Konserwator Zabytków

Data wytworzenia: 2017-04-07

Wprowadzający: Adam Tyczkowski

Modyfikujący: Adam Tyczkowski

Data modyfikacji: 2017-04-13

Opublikował: Adam Tyczkowski

Data publikacji: 2017-04-13