Ogłoszenie o dodatkowym naborze wniosków o udzielenie w roku 2017 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie Miasta Suwałki

Prezydent Miasta Suwałk, na podstawie uchwały Nr XXXI/378/2017 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie Miasta Suwałki (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2017 r. poz. 1356), w związku z nierozdzieleniem wszystkich środków finansowych na prace objęte wnioskami złożonymi w pierwszym terminie, ogłasza dodatkowy nabór wniosków o udzielenie dotacji.

Wnioski należy składać w terminie do dnia 30 czerwca 2017 r.

Treść uchwały z formularzem wniosku dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej bip.um.suwalki.pl (zakładka - AKTY PRAWNE) oraz w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków przy ul. T. Noniewicza 71A w Suwałkach (pok. 101), formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

 

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Suwałk

Adam Żywiczyński

Miejski Konserwator Zabytków

 

 

 Suwałki, dnia 06 czerwca 2017 r.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Żywiczyński - Miejski Konserwator Zabytków

Data wytworzenia: 2017-06-06

Wprowadzający: Andrzej Czupryński

Modyfikujący: Andrzej Czupryński

Data modyfikacji: 2017-06-07

Opublikował: Andrzej Czupryński

Data publikacji: 2017-06-07