Informacja o złożonych w dodatkowym naborze wnioskach o udzielenie w roku 2017 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie Miasta Suwałki

 INFORMACJA

 

W ramach dodatkowego naboru ogłoszonego zgodnie  z ust. 18 załącznika do uchwały NR XXXI/378/2017 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Miasta Suwałki (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2017 r. poz. 1356), w terminie do dnia 30.06.2017 r. wpłynęły 2 wnioski o udzielenie dotacji:

 

1) wniosek Pana Tomasza Ślużyńskiego (Zakład Usługowo Montażowy TOMKAR Tomasz  Ślużyński) dotyczący remontu dachu budynku pokoszarowego przy ul. Wojska Polskiego 21 w Suwałkach

oraz

2) wniosek Pani Agnieszki Mazur dotyczący remontu i odnowienia elewacji budynku przy ul. T. Noniewicza 42 w Suwałkach.

 

 

 

                                                                                                                     Z up. PREZYDENTA

                                                                                                         Miejski Konserwator Zabytków

                                                                                                                  Adam  Żywiczyński

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Żywiczyński - Miejski Konserwator Zabytków

Wprowadzający: Tomasz Arciszewski

Modyfikujący: Tomasz Arciszewski

Data modyfikacji: 2017-07-19

Opublikował: Tomasz Arciszewski

Data publikacji: 2017-07-19