Informacja o wnioskach o dotację, które wpłynęły do dnia 30 kwietnia 2017

INFORMACJA

      W terminie do dnia 30.04.2017 r. określonym w uchwale NR XXXI/378/2017 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Miasta Suwałki (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2017 r. poz. 1356) wpłynęło 9 wyszczególnionych poniżej wniosków o udzielenie dotacji.

Lp.

 Zabytek / adres

 Własność

Wskazany we wniosku zakres dofinansowania / uwagi

 

 kamienica

 ul. T. Kościuszki 114

 prywatna

 na remont dachu

 

 molenna staroobrzędowców

 ul. Sejneńskiej 37A,

 wyznaniowa

 remont elewacji

 

 

 kościół parafialny rzymskokatolicki

 pw. św. Aleksandra

 wyznaniowa

 wykonanie projektu budowlanego remontu

 fasady głównej

 

 

 budynek

 ul. W. Gałaja 43

 prywatna

 remont elewacji budynku

 

 kamienica

 ul. A. Mickiewicza 5

 prywatna

 remont dachu

 

 

 kościół ewangelicko-augsburski

 ul. T. Kościuszki 12

 wyznaniowa

 wniosek niekompletny

 (wycofany w dniu 12.01.2017 r.)

 

 budynek dawnego szpitala katolickiego

 ul. T. Kościuszki 101    

 prywatna

 remont dachu i ½ elewacji

 

 

 budynek pokoszarowy

 ul. Wojska Polskiego 21

 prywatna

 remont dachu

 

 

 budynek

 ul. T. Noniewicza 42

 prywatna

 wymiana i montaż 28 okien

 (data wpływu wniosku: 02.05.2017 r.)

                                                                                                         z up. Prezydenta Miasta Suwałk

                                  Miejski Konserwator Zabytków

                                                                                                                    Adam Żywiczyński

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Żywiczyński - Miejski Konserwator Zabytków

Data wytworzenia: 2017-05-19

Wprowadzający: Andrzej Czupryński

Modyfikujący: Andrzej Czupryński

Data modyfikacji: 2017-05-19

Opublikował: Andrzej Czupryński

Data publikacji: 2017-05-19