Informacja o terminach składania wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy tych zabytkach.

Informuje się, że właściciele budynków wpisanych do rejestru zabytków i objętych ochroną na terenie Miasta Suwałki mogą ubiegać się o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy tych zabytkach. Formularze wniosków na dotacje są dostępne na stronie elektronicznego biura obsługi interesanta Urzędu Miejskiego w Suwałkach – cyfrowy urząd oraz w Biurze Konserwatora Zabytków Urzędu Miejskiego w Suwałkach. Wnioski można składać w podstawowym terminie do 31 marca 2016 roku i w dodatkowym terminie do 31 maja 2016 roku. Szczegółowe informacje o zasadach udzielania dotacji można znaleźć w uchwale Nr XLII/457/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i objętych ochroną na terenie Miasta Suwałki (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2013 r., poz. 4254 z 21 grudnia 2013 r.) dostępnej w Biuletynie Informacji Publicznej (zakładka – akty prawne) i w Biurze Konserwatora Zabytków Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

 

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Suwałk

                Adam Żywiczyński

        Miejski Konserwator Zabytków

Suwałki, dnia 18 stycznia 2016 roku

 

Metryka strony

Udostępniający: Adam Żywiczyński - Miejski Konserwator Zabytków

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Tyczkowski

Wprowadzający: Adam Tyczkowski

Data wprowadzenia: 2016-01-29

Modyfikujący: Adam Tyczkowski

Data modyfikacji: 2016-01-29

Opublikował: Adam Tyczkowski

Data publikacji: 2016-01-29