Lokalny transport zbiorowy

Prezydent Miasta Suwałk
 

            zgodnie z Art. 7 ust 1 Rozporządzenia Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70

podaje do publicznej wiadomości, że
 

usługi publiczne w lokalnym transporcie zbiorowym na terenie Miasta Suwałki oraz Gminy Suwałki świadczy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Sp. z o.o. w związku z nałożeniem na ww. Spółkę Aktem przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego „Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach” w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Miasta Suwałki zobowiązania do świadczenia tych usług.

 

            W związku z nałożonym zobowiązaniem z tytułu świadczenia usług publicznych Miasto przekazuje Spółce rekompensatę wyrównującą obciążenie finansowe nałożone na Spółkę.

            W II półroczu 2009 r. rekompensata wyniosła 1 810 643,30 PLN brutto.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Eugeniusz Dariusz Przybysz - Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Tyczkowski

Wprowadzający: Adam Tyczkowski

Data wprowadzenia: 2010-05-27

Modyfikujący: Adam Tyczkowski

Data modyfikacji: 2015-04-28

Opublikował: Adam Tyczkowski

Data publikacji: 2010-05-27