Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach

Prezydent Miasta Suwałk

informuje, że do dnia 31 stycznia 2013 roku do kancelarii Urzędu Miejskiego w Suwałkach wpłynęło pięć wniosków właścicieli budynków wpisanych do rejestru zabytków i objętych ochroną na terenie Miasta Suwałki o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy tych zabytkach na podstawie uchwały Nr XXVII/285/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 24 października 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i objętych ochroną na terenie Miasta Suwałki (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2012 r. poz. 3107 z dnia 31 października 2012 roku). Wnioski dotyczą:

- remontu dachu budynku przy ul. Kościuszki 15 (budynek wpisany jest do rejestru zabytków
Nr A–546 z 20.02.1989 r.),

- remontu dachu budynku przy ul. Kościuszki 25A (budynek leży w układzie urbanistycznym Miasta Suwałki wpisanym do rejestru zabytków pod numerem A - 31 15.05.1979 r. oraz włączony jest do wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków, a także objęty jest  ochroną na podstawie uchwały Nr LII/582/06 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25.10. 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Suwałk ograniczonego ulicami: T. Kościuszki, A. Mickiewicza oraz rzeką Czarną Hańczą w Suwałkach),

- remontu dachu budynku przy ul. Kościuszki 87 (budynek wpisany jest do rejestru zabytków
Nr A-117 z 25.05.1981 r.),

- remontu dachu i elewacji budynku przy ul. E. Plater 18 (budynek wpisany jest do rejestru zabytków Nr A-225 z 5.02.1982 r.),

- wymianay stolarek w budynku przy ul. W. Gałaja 83 (budynek leży w układzie urbanistycznym Miasta Suwałki wpisanym do rejestru zabytków pod numerem A - 31 15.05.1979 r. oraz włączony jest do wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków, a także objęty jest ochroną na podstawie uchwały Nr XXIX/277/08 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26.11. 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic: Staszica, Sikorskiego, Gałaja i Mickiewicza w Suwałkach)

Metryka strony

Udostępniający: Czesław Renkiewicz - Prezydent Miasta Suwałk

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Tyczkowski

Data wytworzenia: 2013-02-21

Wprowadzający: Adam Tyczkowski

Data wprowadzenia: 2013-02-21

Modyfikujący: Adam Tyczkowski

Data modyfikacji: 2015-04-28

Opublikował: Adam Tyczkowski

Data publikacji: 2013-02-21