Informacja w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach

INFORMACJA

Prezydent Miasta Suwałk informuje, że uchwałą Nr XXXIX/424/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i objętych ochroną na terenie Miasta Suwałki przyznano dotacje na następujące prace przy zabytkowych budynkach:

 

L p.

Wnioskodawca

Adres zabytku

Własność

 

Zakres

dofinansowania

Wysokość

Wnioskowanej dotacji

 

Wysokość

przyznanych

środków

 

1.

 

Jarosław Kosakowski

–współwłaściciel -

pełnomocnik

Dom

ul. T. Kościuszki 87

16-400 Suwałki

prywatna

Remont dachu

38 239,00

22 000,00

 

2.

 

Gmina Wyznaniowa

Wschodniego

Kościoła

Staroobrzędowego

w Suwałkach

Molenna

ul. Sejneńska 37 A

16-400 Suwałki

 

wyznaniowa

Remont drzwi

wejściowych

9 000,00

9 000,00

 

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Suwałk

                Adam Żywiczyński

        Miejski Konserwator Zabytków

Metryka strony

Udostępniający: Adam Żywiczyński - Miejski Konserwator Zabytków

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Tyczkowski

Wprowadzający: Adam Tyczkowski

Data wprowadzenia: 2013-08-07

Modyfikujący: Adam Tyczkowski

Data modyfikacji: 2015-04-28

Opublikował: Adam Tyczkowski

Data publikacji: 2013-08-07