Informacja o wyznaczeniu nowego terminu składania wniosków o dotacje na prace konserwatorskie

INFORMACJA

Informuje się właścicieli budynków wpisanych do rejestru zabytków i objętych ochroną na terenie Miasta Suwałki, że zgodnie z uchwałą Nr XXXVII/399/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i objętych ochroną na terenie Miasta Suwałki (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2013 r. Nr 2418 z dnia 4 czerwca 2013 roku) został wyznaczony nowy trzeci termin składania wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy tych zabytkach do 15 lipca 2013 roku. Formularze wniosków na dotacje są dostępne na stronie elektronicznego biura obsługi interesanta Urzędu Miejskiego w Suwałkach – cyfrowy urząd. Szczegółowe informacje o zasadach udzielania dotacji można znaleźć w uchwale Nr XXVII/285/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 24 października 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i objętych ochroną na terenie Miasta Suwałki (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2012 r. poz. 3107 z dnia 31 października 2012 roku) oraz w Wydziale Kultury i Ochrony Zabytków, w Referacie Miejskiego Konserwatora Zabytków w Suwałkach.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Suwałk

Miejski Konserwator Zabytków

Adam Żywiczyński

Metryka strony

Udostępniający: Adam Żywiczyński - Miejski Konserwator Zabytków

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Tyczkowski

Wprowadzający: Adam Tyczkowski

Data wprowadzenia: 2013-06-27

Modyfikujący: Adam Tyczkowski

Data modyfikacji: 2015-04-28

Opublikował: Adam Tyczkowski

Data publikacji: 2013-06-27