Informacja na temat wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, które wpłynęły do 15 lipca 2013 r.

INFORMACJA

 Prezydent Miasta Suwałk informuje, że do dnia 15 lipca 2013 roku, do kancelarii Urzędu Miejskiego w Suwałkach wpłynęły dwa wnioski właścicieli budynków wpisanych do rejestru zabytków na terenie Miasta Suwałki o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy tych zabytkach na podstawie uchwały Nr XXVII/285/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 24 października 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i objętych ochroną na terenie Miasta Suwałki (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2012 r. poz. 3107 z dnia 31 października 2012 roku) i na podstawie uchwały Nr XXXVII/399/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i objętych ochroną na terenie Miasta Suwałki (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2013 r. Nr 2418 z dnia 4 czerwca 2013 roku). Jest to trzeci termin składania wniosków. Wnioski dotyczą:

  • remontu stolarki drzwiowej w molennie staroobrzędowców przy ul. Sejneńskiej 37A w Suwałkach (świątynia wpisana jest do rejestru zabytków - Nr A–71 z 11.03.1980 r.),
  • remontu dachu budynku przy ul. Kościuszki 87 (budynek wpisany jest do rejestru zabytków Nr A-117 z 25.05.1981 r.).

 

 

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Suwałk 

 Adam Żywiczyński

 Miejski Konserwator Zabytków

Metryka strony

Udostępniający: Adam Żywiczyński - Miejski Konserwator Zabytków

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Tyczkowski

Wprowadzający: Adam Tyczkowski

Data wprowadzenia: 2013-07-18

Modyfikujący: Adam Tyczkowski

Data modyfikacji: 2015-04-28

Opublikował: Adam Tyczkowski

Data publikacji: 2013-07-18