AGP-RU ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp ograniczonego torami kolejowymi, ulicą Przemysłową, rzeką Czarną Hańczą i ulicą Sianożęć w Suwałkach

Suwałki, dnia 29 kwietnia 2019 r.
AGP-RU.6721.100.04.2019

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego torami kolejowymi, ulicą Przemysłową, rzeką Czarną Hańczą i ulicą Sianożęć w Suwałkach

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Suwałkach uchwały Nr IV/56/2019 z dnia 25 lutego 2019 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego torami kolejowymi, ulicą Przemysłową, rzeką Czarną Hańczą i ulicą Sianożęć w Suwałkach.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego miejscowego planu.

Wnioski należy składać na piśmie w Kancelarii Ogólnej – pokój nr 5 lub w punkcie przyjęć korespondencji UM, ul. Mickiewicza 1, 16‑400 Suwałki w terminie do dnia 14 czerwca 2019 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Małgorzta Włoskowska Naczelnik Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej

Data wytworzenia: 2019-04-29

Wprowadzający: Justyna Wołągiewicz

Modyfikujący: Justyna Wołągiewicz

Data modyfikacji: 2019-04-29

Opublikował: Justyna Wołągiewicz

Data publikacji: 2019-04-29