AGP - bud. sieci gaz. średniego ciśnienia oraz stacji pomiarowych na terenie miasta - wszczęcie postepowania

Suwałki, dnia 6 grudnia 2012 r.

AGP.6733.24.2012.EBA

 

OBWIESZCZENIE

 

            Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  z 2012 r., poz. 647) Prezydent Miasta Suwałk informuje, iż na wniosek z dnia 04.12.2012r. Pani Danuty Piszczatowskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą: Usługi Projektowe i Informatyczne z siedzibą w Suwałkach, działającej jako pełnomocnik spółki DUON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Wysogotowie k.Poznania - zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na inwestycję polegającą na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do 500 kPa o średnicach dn 225, dn 200, dn 180, dn 160 na terenie miasta Suwałk oraz budowie stacji redukcyjno-pomiarowych i pomiarowych wraz przyłączami, na działkach oznaczonych nr geod: 32891/22, 32878/3, 32891/18, 32857/2, 32856/2, 32891/10, 32891/54, 32891/53, 32891/55, 32891/57, 32890/4, 32890/1.     

W terminie do dnia 27 grudnia 2012 roku (włącznie), w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. A. Mickiewicza 1, w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej (pok.140) można zapoznać się z materiałami w tej sprawie oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Małgorzata Włoskowska - Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej

Wytwarzający/odpowiadający: Danuta Zaworska-Jurkowska

Data wytworzenia: 2012-12-06

Wprowadzający: Danuta Zaworska-Jurkowska

Data wprowadzenia: 2012-12-06

Modyfikujący: Danuta Zaworska-Jurkowska

Data modyfikacji: 2012-12-06

Opublikował: Danuta Zaworska-Jurkowska

Data publikacji: 2012-12-06