Suwałki, dnia 21 listopada 2012 r.

AGP.6733.20.2012.EBA

 

OBWIESZCZENIE

 

         Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647) Prezydent Miasta Suwałk informuje, iż na wniosek z dnia 13.11.2012 r. oraz jego uzupełnienie z dnia 19.11.2012 r. złożone przez Panią Danutę Piszczatowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: Usługi Projektowe i Informatyczne z siedzibą w Suwałkach, działającą jako pełnomocnik Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku - zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na inwestycję polegającą na budowie sieci gazociągu średniego ciśnienia do 500 kPa na terenie miasta Suwałk, lokalizowanego na działkach oznaczonych nr geod: 32891/22, 32878/3, 32891/18, 32857/2, 32856/2, 32891/10, 32891/54, 32891/53, 32891/55, 32891/57, 32890/4, 32890/1.     

W terminie do dnia 11 grudnia 2012 roku (włącznie), w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. A. Mickiewicza 1, w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej (pok.140) można zapoznać się z materiałami w tej sprawie oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Małgorzata Włoskowska - Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej

Wytwarzający/odpowiadający: Danuta Zaworska-Jurkowska

Data wytworzenia: 2012-11-21

Wprowadzający: Danuta Zaworska-Jurkowska

Data wprowadzenia: 2012-11-26

Modyfikujący: Danuta Zaworska-Jurkowska

Data modyfikacji: 2012-11-26

Opublikował: Danuta Zaworska-Jurkowska

Data publikacji: 2012-11-26