AGP-RU - obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia planu rejonu ulic Piaskowej i Dąbrówka w Suwałkach

OGŁOSZENIE

 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Piaskowej i Dąbrówka w Suwałkach

 Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. u. z 2016 r., poz. 778 poz. 904, poz. 961, poz. 1250, poz. 1579 i poz. 1948) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Suwałkach uchwały Nr XXXI/376/2017 z dnia 29 marca 2017 r.  o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Piaskowej i Dąbrówka w Suwałkach.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego miejscowego planu.

Wnioski należy składać na piśmie w Kancelarii Ogólnej – pokój nr 5 lub w punkcie przyjęć korespondencji UM, ul. Mickiewicza 1, 16‑400 Suwałki w terminie do dnia 8 czerwca 2017r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Małgorzata Włoskowska - Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej

Data wytworzenia: 2017-04-18

Wprowadzający: Justyna Wołągiewicz

Modyfikujący: Justyna Wołągiewicz

Data modyfikacji: 2017-04-19

Opublikował: Justyna Wołągiewicz

Data publikacji: 2017-04-19