AGP - wykaz obwieszczeń IV kw.2011

Suwałki, dnia 5 – 01 – 2012 r.
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) Prezydent Miasta Suwałk informuje, iż w IV kwartale 2011 r. wydane zostały następujące decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:
 
Lp
Nr decyzji
Z dnia
Wnioskodawca
Przedmiot inwestycji
1.
AGP.6733.26.2011.EBA
 
18.11.2011r.
Mazowiecka Spółka Gazownicza Sp. z o.o.
Zakład Gazowniczy Białystok
ul. Zacisze 8
15-138 Białystok
Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie miasta Suwałkach
 
2.
AGP.6733.27.2011.EBA
24.11.2011r.
Miejska Dyrekcja Inwestycji
ul. Sejneńska 82
16 – 400 Suwałki
 
Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na przebudowę
ul. Świerkowej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Kolejową i Klonową oraz przebudowę ul. Klonowej od ul. Świerkowej do ul. Różanej w Suwałkach
 
3.
AGP.6733.28.2011.EBA
30.11.2011r.
Miejska Dyrekcja Inwestycji
ul. Sejneńska 82
16 – 400 Suwałki
 
Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę kablowej linii oświetleniowej z ustawieniem latarni oświetlenia ulicy Utrata Krótka z sięgaczem oraz kablowej linii oświetleniowej wraz z wymiana wysięgników na ul. Utrata w Suwałkach
 
4.
AGP.6733.20.2011.EBA
 
15.12.2011r.
P4 Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa
Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej P4 GSM/UMTS-SUW 3302c na działce nr geod. 32963/27 przy ul. Sportowej w Suwałkach
 
5.
AGP.6733.33.2011.EBA
 
15.12.2011r.
PGE Dystrybucja SA z siedzibą w Lublinie, w imieniu której działa PGE Dystrybucja SA Oddział w Białymstoku
ul. Elektryczna 13
15-950 Białystok
 
Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii kablowej średniego napięcia SN 20kV wraz z rozbiórką linii kablowej średniego napięcia SN 20kV  przy ul. Noniewicza
 w Suwałkach.
 
6.
AGP.6733.34.2011.EBA
 
15.12.2011r.
Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach
ul. Daszyńskiego 25 A
16 – 400 Suwałki
 
Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii kablowej oświetleniowej niskiego napięcia  0,4 kV wraz z rozbiórką linii kablowej oświetlenioej  przy ul. A. Wierusza - Kowalskiego w Suwałkach.
 
7.
AGP.6733.35.2011.EBA
 
15.12.2011r.
PGE Dystrybucja SA z siedzibą w Lublinie, w imieniu której działa PGE Dystrybucja SA Oddział w Białymstoku
ul. Elektryczna 13
15-950 Białystok
Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii napowietrznej i kablowej nN 0,4 kVwraz z przyłączami napowietrznymi i kablowymi oraz złączami napowietrznymi wraz z rozbiórką istniejącej inii napowietrznej i kablowej nN 0,4 kVprzy ul. Klonowej w Suwałkach
 

Metryka strony

Udostępniający: Małgorzata Włoskowska - Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej

Wytwarzający/odpowiadający: Danuta Zaworska-Jurkowska

Data wytworzenia: 2012-01-05

Wprowadzający: Danuta Zaworska-Jurkowska

Data wprowadzenia: 2012-01-05

Modyfikujący: Danuta Zaworska-Jurkowska

Data modyfikacji: 2012-01-05

Opublikował: Danuta Zaworska-Jurkowska

Data publikacji: 2012-01-05