Suwałki, dnia 20 grudnia 2010r.

OSGK.VI.6210-32/Z/10




ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA




Informuję, iż zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 – z późn. zmianami) na wniosek PPHU “LAKTOPOL” Sp. z o.o. w Warszawie Zakład Nr 1 w Suwałkach zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej z ujęcia zlokalizowanego na terenie PPHU „Laktopol” Sp. z o.o. w Suwałkach przy ul. Wojska Podlaskiego 110C.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, p. 209
i wnieść ewentualne uwagi w terminie 10 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia. Po upływie tego terminu zostanie wydana stosowna decyzja.

Zawiadomienie wywieszone będzie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1 (II piętro)w dniach od 21 do 31 grudnia 2010 r. oraz zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Suwałkach w Internecie pod adresem: www.bip.um.suwalki.pl.
























Metryka strony

Udostępniający: Dariusz Przybysz - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Kamińska

Wprowadzający: Dorota Kamińska

Data wprowadzenia: 2010-12-21

Modyfikujący: Dorota Kamińska

Data modyfikacji: 2010-12-21

Opublikował: Dorota Kamińska

Data publikacji: 2010-12-21