Budowa kanalizacji sanit. w ul. Reymonta

 
Suwałki, dnia 22 grudnia 2009 r.
 
 
AGP-I-7331-268/09
 
 
OBWIESZCZENIE
 
 
Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717), Prezydent Miasta Suwałk informuje, iż na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach sp. z o.o. wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej w północnej części ulicy Reymonta wraz z odgałęzieniami do granic posesji oraz przepompowni ścieków z zasilaniem elektrycznym na działkach oznaczonych na mapie ewidencji gruntów nr geodezyjnymi 21119/1 i 21119/4 w Suwałkach, w granicach terenu objętego wnioskiem.
 
W terminie do dnia 20 stycznia 2010 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej, pok. 140 można zapoznać się z materiałami w tej sprawie oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.
 
 
 

Metryka strony

Udostępniający: Małgorzata Włoskowska - Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej

Wytwarzający/odpowiadający: Danuta Zaworska-Jurkowska

Data wytworzenia: 2009-12-22

Wprowadzający: Danuta Zaworska-Jurkowska

Data wprowadzenia: 2009-12-23

Modyfikujący: Danuta Zaworska-Jurkowska

Data modyfikacji: 2009-12-23

Opublikował: Danuta Zaworska-Jurkowska

Data publikacji: 2009-12-23