AGP-II-7331-144/07 - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji

Suwałki, dnia 24 maja 2007 r.

  

AGP-II-7331-144/07

  OBWIESZCZENIE  

Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2003r. Nr 80, poz. 717), Prezydent Miasta Suwałk informuje, iż na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na wykonaniu odgałęzień:

- sieci wodociągowej w ul. Utrata w kierunku budynków i działek pomiędzy nr 8 do 14 oraz w kierunku działki o nr geodezyjnym 33306/2,

- sieci wodociągowej w ul. Mareckiego w kierunku budynku nr 108,

- sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Utrata w kierunku budynków i działek pomiędzy nr 8 do 14 oraz 75 do 87,

- sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mareckiego w kierunku budynku nr 108,

  na działkach o numerach geodezyjnych 10733, 33105, 33555/1, 33255/2, 33255/1, 33307/1, 33306/1, 33491/1 położonych w Suwałkach.

          W terminie do dnia 20 czerwca 2007 r. (włącznie), w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej, pok. 140 można zapoznać się z materiałami w tej sprawie oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.

Metryka strony

Udostępniający: Józef Gajewski - Prezydent Miasta Suwałki

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2009-03-08

Modyfikujący: Zenon Rytwiński

Data modyfikacji: 2009-03-08

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2009-03-08