Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu

Suwałki, 2006-12-20


AGP-VII-7321/36/9/06

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany uchwały Nr XVIII/201/04 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 stycznia 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów produkcyjno - usługowych położonych przy ul. Leśnej w Suwałkach


Na podstawie art. 17, pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717) oraz uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach Nr XXXVIII/427/05 z dnia 25 sierpnia 2005 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany uchwały Nr XVIII/201/04 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 stycznia 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów produkcyjno - usługowych położonych przy ul. Leśnej w Suwałkach, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 10 do 31 stycznia 2007 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1 pokój 139, w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej w godzinach pracy Urzędu, tj. w poniedziałek, wtorek, środę i piątek w godz. 730 – 1530, w czwartek w godz. 800 – 1600.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 30 stycznia 2007 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1 pokój 146, od godz. 10 00 do godz. 12 00
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte
w projekcie planu może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie w Kancelarii Ogólnej - pokój nr 6 lub w punkcie przyjęć korespondencji UM, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 lutego 2007 r.

Metryka strony

Udostępniający: Józef Gajewski - Prezydent Miasta Suwałk

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2009-01-18

Modyfikujący: Zenon Rytwiński

Data modyfikacji: 2009-01-18

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2009-01-18