Zastępcy Prezydenta Miasta Suwałk

 

Łukasz KurzynaŁukasz Kurzyna

Urząd Miejski w Suwałkach
ul. Mickiewicza 1
16-400 Suwałki
tel. (87) 562-81-02 (sekretariat)
fax (87) 566-30-98

e-mail: lkurzyna@um.suwalki.pl

godziny pracy urzędu: poniedziałek: 8:00-16:00, wtorek - piątek: 7:30-15:30

 

 

Zakres obowiązków:

1. Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad funkcjonowaniem

wydziałów Urzędu Miejskiego:

 • Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych
 • Architektury i Gospodarki Przestrzennej
 • Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa
 • Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
 • Inwestycji
 • Biuro Konserwatora Zabytków
 • Zamówień Publicznych

jednostek organizacyjnych Miasta:

 • Zarządem Budynków Mieszkalnych TBS Sp. z o.o. w Suwałkach

 • Zarządem Dróg i Zieleni w Suwałkach

 • Przedsiębiorstwem Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o.o.

 • Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Sp. z o.o.

 • Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o.

 • Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Sp. z o.o.

 • Parkiem Naukowo-Technologicznym Polska-Wschód w Suwałkach Sp. z o.o.

2. Współpraca z Miejskim Inspektorem Weterynarii w Suwałkach 

 


 

 

Ewa Beata Sidorek

 Ewa Beata Sidorek

Urząd Miejski w Suwałkach
ul. Noniewicza 71A
16-400 Suwałki
tel. (87)
563-56-09, (sekretariat)
fax (87) 562-80-98

e-mai: esidorek@um.suwalki.pl

godziny pracy urzędu: poniedziałek: 8:00-16:00, wtorek - piątek: 7:30-15:30

 

 

Zakres obowiązków:

Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad funkcjonowaniem:

wydziałów Urzędu:

 • Oświaty i Wychowania

 • Spraw Społeczych 

 • Kultury i Sportu

 • Urzędu Stanu Cywilnego

 • Komunikacji

 

jednostek organizacyjnych Miasta:

 • przedszkoli samorządowych i żłobków

 • szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto

 • Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Suwałkach

 • Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Suwałkach

 • Domem Pomocy Społecznej w Suwałkach

 • Biblioteką Publiczną im. M. Konopnickiej w Suwałkach

 • Muzeum Okręgowym w Suwałkach

 • Suwalskim Ośrodkiem Kultury

 • Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą w Suwałkach

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Prezydent Miasta Suwałk

Data wytworzenia: 2020-05-21

Wprowadzający: Radosław Jabłoński

Data wprowadzenia: 2008-12-20

Modyfikujący: Radosław Jabłoński

Data modyfikacji: 2020-05-21

Opublikował: Radosław Jabłoński

Data publikacji: 2008-12-20