Zastępcy Prezydenta Miasta Suwałk

Łukasz Kurzyna  Łukasz Kurzyna

 Urząd Miejski w Suwałkach
 ul. Mickiewicza 1
 16-400 Suwałki
 tel. (87) 562-81-02 (sekretariat)
 fax (87) 566-30-98

 e-mail: lkurzyna@um.suwalki.pl

  godziny pracy urzędu: poniedziałek: 8:00-16:00, wtorek - piątek: 7:30-15:30

 

 

Zakres obowiązków:

1. Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad funkcjonowaniem

wydziałów Urzędu Miejskiego:

 • Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych
 • Architektury i Gospodarki Przestrzennej
 • Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa
 • Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
 • Inwestycji
 • Biuro Konserwatora Zabytków
 • Zamówień Publicznych

jednostek organizacyjnych Miasta:

 • Zarządem Budynków Mieszkalnych TBS Sp. z o.o. w Suwałkach

 • Zarządem Dróg i Zieleni w Suwałkach

 • Przedsiębiorstwem Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o.o.

 • Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Sp. z o.o.

 • Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o.

 • Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Sp. z o.o.

 • Parkiem Naukowo-Technologicznym Polska-Wschód w Suwałkach Sp. z o.o.

2. Współpraca z Miejskim Inspektorem Weterynarii w Suwałkach 

 


 

 

   Roman Rynkowski

  Urząd Miejski w Suwałkach
  ul. Noniewicza 71A
  16-400 Suwałki
  tel. (87) 563-56-09 (sekretariat)
  fax (87) 566-80-98

  e-mail: sekretariat2@um.suwalki.pl

  godziny pracy urzędu: poniedziałek: 8:00-16:00, wtorek - piątek:  7:30-15:30

 

 

 

Zakres obowiązków:

Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad funkcjonowaniem wydziałów Urzędu Miejskiego:

 • Oświaty i Wychowania
 • Spraw Społecznych
 • Kultury i Sportu
 • Urzędu Stanu Cywilnego
 • Komunikacji

jednostek organizacyjnych Miasta:

 • przedszkoli samorządowych i żłobków
 • szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto
 • Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Suwałkach
 • Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Suwałkach
 • Domem Pomocy Społecznej w Suwałkach
 • Biblioteką Publiczną im. M. Konopnickiej w Suwałkach
 • Muzeum Okręgowym w Suwałkach
 • Suwalskim Ośrodkiem Kultury
 • Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą w Suwałkach

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Prezydent Miasta Suwałk

Data wytworzenia: 2020-05-21

Wprowadzający: Michał Nowicki

Data wprowadzenia: 2008-12-20

Modyfikujący: Michał Nowicki

Data modyfikacji: 2021-02-15

Opublikował: Michał Nowicki

Data publikacji: 2008-12-20