Sekretarz Miasta Suwałk

 

Mariusz Klimczyk
ul. Mickiewicza 1
16-400 Suwałki
I piętro budynku, pok. 108,
tel. (0-87) 562-81-02 (sekretariat)
e-mail: sekretarz@um.suwalki.pl

Do zadań Sekretarza należy:

 • Zapewnienie warunków organizacyjnych umożliwiających sprawne wykonywanie zadań przez Radę Miejską, Prezydenta Miasta, Kolegium Prezydenta Miasta i Urzędu Miejskiego,

 • Sprawowanie nadzoru nad:
  - przygotowywaniem przez Wydziały projektów uchwał organów gminy,
  - przygotowaniem tematyki posiedzeń Kolegium Prezydenta Miasta,
  - prowadzeniem rejestru skarg i wniosków,
  - kompletowaniem dokumentacji z prac Rady Miejskiej i Kolegium Prezydenta Miasta Suwałk,
  - prowadzonym postępowaniem administracyjnym w zakresie terminowości i zgodności z prawem oraz załatwiania spraw             obywateli,
  - Wydziałem Organizacyjnym Urzędu Miejskiego.

 • Zapewnienie podnoszenia kwalifikacji pracowników oraz poziomu i stylu pracy,

 • Prowadzenie innych spraw gminy powierzonych przez Prezydenta Miasta.

 

Metryka strony

Udostępniający: Adam Karczewski - Wydział Organizacyjny

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Tyczkowski

Wprowadzający: Adam Tyczkowski

Data wprowadzenia: 2008-12-20

Modyfikujący: Adam Tyczkowski

Data modyfikacji: 2015-06-02

Opublikował: Adam Tyczkowski

Data publikacji: 2008-12-20