Start / Jednostki organizacyjne / Oświata / Żłobki / Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

 

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Podstawa prawna: art. 27 ustawy z dnia 4 lutego o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013, poz. 1457)

 

Nazwa lub imię
i nazwisko oraz siedziba lub adres podmiotu prowadzącego żłobek
lub klub dziecięcy

Numer NIP
i REGON podmiotu prowadzącego żłobek
lub klub dziecięcy

Miejsce prowadzenia żłobka

lub klubu dziecięcego

Data wpisu
do rejestru

Liczba miejsc
w żłobku lub klubie dziecięcym

NIP

REGON

1.

Gmina Miasto Suwałki

ul. Mickiewicza 1,

16 – 400 Suwałki

844-23-47-578

200549553

Żłobek Miejski
w Suwałkach

ul. gen. Władysława Andersa 10
16 – 400 Suwałki

01.09.2011

96

2.

Luiza Kundzicz

 

844-20-84-736

200379631

Klub Dziecięcy „Słoneczko”

ul. Pułaskiego 30J

 16 – 400 Suwałki

26.09.2011 (zawieszona działalność gospodarcza do dnia 11.02.2015 r.)

15

3.

Spółdzielnia Socjalna „Marzenie”

844-23-51-338

200760153

Klub Dziecięcy „Krecik”

ul. Pułaskiego 30J

 16 – 400 Suwałki

09.08.2013 r.

15

4.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
im. prof. Edwarda F. Szczepanika
w Suwałkach
ul. Noniewicza 10

16 – 400 Suwałki

844-21-71-642

200026507

Żłobek Niepubliczny „Bajlandia”

ul. Szkolna 2

16 – 400 Suwałki

28.08.2013 r.

15

5.

Spółdzielnia Socjalna Jedyneczka

ul. Zastawie 38

16 – 400 Suwałki

844-23-52-094

200804092

Żłobek Niepubliczny „Jedyneczka”

ul. Zastawie 38

16 – 400 Suwałki

15.01.2014 r.

15

6.

ML s.c.

ul. gen. Wł. Sikorskiego 6

16 – 400 Suwałki

844-22-91-406

200223509

Żłobek Niepubliczny „Emelek”

ul. Grunwaldzka 19

16 – 400 Suwałki

04.12.2014 r.

15

7.

Ewa Szałanda

844-19-13-366 200787229

Żłobek Niepubliczny "Chatka Puchatka"

ul. Minkiewicza 2

16 - 400 Suwałki

08.12.2014 r. 7


 

Autor: Alicja Jacewicz - Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu
Data wprowadzenia do BIP: 2012-05-09
Data publikacji: 2012-05-09
Data modyfikacji: 2015-02-25
Drukuj