Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach

Kontakt:

ul. Wojska Polskiego 2, 16-400 Suwałki 

tel. (87) 566-32-82   

fax. (87) 563-18-56

e-mail: sekretariat@osir.suwalki.pl

www: http://www.osir.suwalki.pl

 

Osoba reprezentująca jednostkę:

Waldemar Borysewicz – Dyrektor

tel. 515 053 200

(87) 566 32 82

sekretariat@osir.suwalki.pl

W sprawie skarg i wniosków Dyrektor przyjmuje w poniedziałki w godz. 14.00 – 15.00

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach działa na podstawie uchwały nr XXI/207/99 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 22 grudnia 1999r. w sprawie reorganizacji Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Suwałkach i zmiany prowadzenia gospodarki finansowej.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach prowadzi działalność na terenie miasta Suwałk oraz miejscowości Stary Folwark. Jest jednostką organizacyjną Miasta Suwałki nieposiadającą osobowości prawnej, do której podstawowych zadań należy:

  1. prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania i promowania kultury fizycznej;
  2. programowanie i współpraca z organizacjami kultury fizycznej przy realizacji wszelkich usług i zadań z zakresu kultury fizycznej, w tym między innymi na rzecz osób niepełnosprawnych;
  3. udostępnianie bazy sportowej i rekreacyjnej wg zapotrzebowania społecznego:

          1) klubów i związków sportowych,

          2) organizacji pozarządowych prowadzących działalność w zakresie kultury fizycznej,

          3) innych organizacji pozarządowych,

          4) osób indywidualnych,

          5) innych zainteresowanych;

    4. prowadzenie działalności programowej, promocyjnej i reklamowej w zakresie statutowej działalności Ośrodka;

    5. organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych, turystycznych oraz innych promujących Miasto Suwałki i aktywny sposób spędzania czasu;

    6. właściwa eksploatacja, konserwacja i rozbudowa bazy sportowej i rekreacyjnej na terenie działania.

    7. prowadzenie działalności w zakresie sportu lotniczego

    8. Ponadto Ośrodek prowadzi działalność wspomagającą osiąganie głównych celów statutowych w zakresie:

          1) świadczenia usług transportowych, noclegowych, gastronomicznych,

          2) świadczenia usług turystycznych i szkoleniowych,

          3) świadczenia usług z zakresu informacji turystycznej;

          4) najmu lokali użytkowych,

          5) wypożyczania sprzętu sportowego i turystycznego,

          6) udostępniania powierzchni reklamowych;

          7) realizuje innych zadania zlecone przez Prezydenta Miasta Suwałk.

Ośrodek Sportu i Rekreacji prowadzi szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach:

1) boksu;

2) modelarstwa lotniczego;

3) żeglarstwa

 

Struktura organizacyjna Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach:

Dział Finansowy
główny księgowy mgr Danuta Grabowska
(87) 566-68-50
danuta.grabowska@osir.suwalki.pl

Dział Administracji i Kadr
kierownik mgr Beata Skibicka
(87) 566-68-53
beata.skibicka@osir.suwalki.pl

Dział Sportu, Rekreacji i Marketingu
kierownik mgr Kamil Klimek
tel. 0 602 233 130
(87) 566-78-12
kamil.klimek@osir.suwalki.pl

Główny Specjalista ds. bhp

mgr Lucyna Tomaszewska

(87) 562 62 20

Zespół Obiektów nr I (w skład zespołu wchodzą: hale sportowe z lokalem biurowym, stadion lekkoatletyczny z infrastrukturą, korty tenisowe, skatepark, Ośrodek Żeglarski nad Zalewem Arkadia, Ośrodek Wypoczynkowo-Żeglarski z infrastrukturą w Starym Folwarku)
kierownik mgr Maciej Chuchnowski
tel. 0 503 014 401
(87) 566-78-11

maciej.chuchnowski@osir.suwalki.pl

Zespół Obiektów nr II (w skład zespołu wchodzą: pływalnia z siłownią, tereny rekreacyjne Zalewu Arkadia, Hostel ,,Wigry”, stadion piłkarski z infrastrukturą, eurocamping z infrastrukturą, boisko sportowe przy ul. Kowieńskiej)
kierownik mgr Krzysztof Ołowniuk

 tel. 0 602 644 130

(87) 566-74-81
krzysztof.olowniuk@osir.suwalki.pl

Aquapark

tel. (87) 562 62 33

sekretariat@aquapark.suwalki.pl

www.aquapark.suwalki.pl

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach pracuje w godzinach:

– administracja - od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30,

- godziny pracy poszczególnych obiektów podane są na stronie internetowej Ośrodka www.osir.suwalki.pl w zakładce obiekty.

 

Wykaz prowadzonych rejestrów i ewidencji:

1)      rejestr zarządzeń Dyrektora,

2)      rejestr skarg i wniosków,

3)      składnica akt,

4)      rejestr zatrudnionych i zwolnionych pracowników,

5)      dziennik korespondencyjny,

6)      rejestr kontroli.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Beata Skibicka

Data wytworzenia: 2016-07-27

Wprowadzający: Radosław Jabłoński

Data wprowadzenia: 2009-01-30

Data modyfikacji: 2017-09-18

Opublikował: Radosław Jabłoński

Data publikacji: 2009-01-30